Příznaky/následky nesprávné laterality

Nesprávnou lateralitou označujeme „nežité/skryté leváctví“ a „nežité/skryté praváctví“. Protože drtivá většina lidí s nesprávnou lateralitou jsou skrytí leváci, uvádíme jen je (skryté praváctví je vzácná výjimka). Ale samozřejmě to stejné platí i o skrytých pravácích.

Následky nežití správné laterality jsou zřetelné na fyzické, emoční i mentální úrovni. Příčinou příznaků je, že člověk s nežitou správnou lateralitou používá svoje tělo v rozporu s jeho přirozeným energetickým nastavením. Dá se to přirovnat například k tomu, když ženy pošleme bojovat s mečem a muže aranžovat růže. V obou případech to nějaké výsledky přinese, ale efektivnější a pro dlouhodobější spokojenost bude, když muž i žena budou dělat práci, která je pro ně přirozená.

Pokud někdo nežije svoji přirozenou lateralitu, jeho život by se dal přirovnat jízdě autem pozpátku se zataženou ruční brzdou. Je to velmi náročné, spotřebovává se nadměrné množství energie, ale když se člověk hodně snaží, nějak to jde. Často hledá odstranění následků v knihách a na různých seberozvojových akcích. Protože nepoužívá tělo dle jeho přirozenosti, integrace poznatků ze seminářů není úplná. Redukuje a odstraňuje s velkým úsilím následky nesprávné laterality, nikoliv příčinu. Jeho mozek a celý systém je přetížený a nemá kapacitu na změny. Může mu být podezřelé, že ostatní to tak nemají. Většinou si časem zvykne, že „já to tak prostě mám“.

Nežití vlastní přirozené laterality může způsobovat mnoho následků, které ovlivňují kvalitu života. Tyto následky nazýváme „příznaky nesprávné laterality“. Jejich kumulace může ukazovat na nežití správné laterality.

50 nejčastějších příznaků/následků nežité laterality

1. Plete si levou a pravou stranu.

2. Trpí nočním pomočováním ještě v době začátku školní docházky.

3. Může mít různé řečové vady, koktání, zadrhávání atd. Celkově má potíže s mluveným projevem. Nesouvislý mluvený projev. Více v článku Řečové „vady“ a nesprávná lateralita.

4. Plete si b/d, má problémy se psaným projevem (nechce psát ani kreslit, nečitelně píše, neudrží velikost písma, chvíli píše tiskacími, chvíli psacími, opačný sklon písma).

5. Projevují se poruchy pozornosti a soustředění, hyperaktivita, impulzivnost, vnitřní neklid, vlastní vnitřní svět, netečnost.

6. Pomaleji se učí, pomaleji chápe, i když je velmi inteligentní.

7. Projevuje se fyzicky nešikovnější.

8. Často zakopává/škobrtá i na rovném povrchu.

9. Má sklony k alergiím – nemůže agresi a vztek projevovat dominantní stranou/rukou, a proto ji obrátí proti sobě.

10. Má chronické problémy s nosními dutinami.

11. Nesnášenlivost laktózy.

12. Má slabší imunitní systém.

13. Objevuje se napětí v dolní čelisti (rovnátka, skřípání zubů v noci, křivé zuby).

14. Má nekvalitní spánek.

15. Jako dítě si nechce krájet jídlo nožem. Má tendenci brát u příboru nůž do levé ruky a vidličku má raději v pravé ruce (i samotnou).

16. Má sklony k hudbě (i aktivně, v pubertě hlasité). Hudba přirozeně harmonizuje mozkový nesoulad.

17. Při soustředěném hovoru má telefon v levé ruce.

18. Potíže s hodinkami na levé ruce. Hodinky se rozbíjejí, nechce je nosit na levé ruce, nebo chce nosit na pravé.

19. Chybí spontánnost a pohotovost. Nedokáže rychle přirozeně reagovat. Nejlepší odpověď najde půl hodiny po situaci.

20. Nedokáže plně projevit svoji sílu – bývá šikanován. Ostatní toho buď využívají ve svůj prospěch, nebo se ho snaží vyprovokovat, aby svoji sílu použil.

21. Nedokáže se fyzicky bránit, vyhýbá se fyzickým konfliktům a raději to „okecá“.

22. Může mít zvýšený zájem o bojové sporty a umění.

23. Má tendenci se nechat ovládat (role oběti), a když se dostane k vedení ostatních, je velmi dominantní nebo tvrdý (role bezcitného generála).

24. Je hodně v mysli. Nedokáže „vypnout“ mysl. Nefunguje intuitivně a o všem musí přemýšlet.

25. Je nejistý, hledá jistotu v rutině. Často něco opakovaně počítá – schody, kroky, obrubníky, sloupky plotu, pípání budíku. Tím se ujišťuje, že jsou věci správně, tak jak byly. Většinu výpočtů minimálně dvakrát kontroluje. Počítá i to, co jíž mnohokrát spočítal (např. schody domů). viz článek Opakované počítání.

26. Pravidla striktně dodržuje (to je jeho jistota) nebo je naopak neustále porušuje (nedokáže se je naučit a dodržovat, protože má v sobě chaos) nebo obojí.

27. Muž bývá více v ženské energii a nedokáže plně projevit a žít své mužství (typický hodný kluk). Žena bývá více v mužské energii a nedokáže se jí vzdát a uvolnit se do ženskosti, je tvrdá (babochlap). Více je v článku Vliv laterality na partnerský život.

28. Ženy mívají potíže s hormonálním systémem.

29. Ženy mají bolestivou a silnou menstruaci, klimakterium může přijít dříve již kolem 42 roku.

30. Může mít neidentifikovatelné bolesti jedné nebo obou rukou (i v noci).

31. Může mít asymetrii v obličeji i na těle (viditelně jedno rameno výše, delší noha) a nejde to korigovat.

32. Častěji se objevují nemoci jako infarkt, myomy a cysty.

33. Když přestane kouřit, ztloustne.

34. Má sklony k perfekcionalizmu, snaží se o dokonalost (u sebe i v požadavcích na ostatní). Velmi často je v zálibách a sportech velmi pracovitý a hodně trénuje, ale nikdy to není dost dobré podle něj.

35. Má sklony k workoholismu, vysokému tempu práce a k nakládání si stále více práce. To je způsobeno vnitřním pocitem, že to stále není 100%-ní výkon.

36. Chce mít věci pod kontrolou. Detailně vše plánuje, vše několikrát po sobě kontroluje.

37. Pokud vykonává mozkově náročnou činnost, může se dostat úplně mimo přítomný okamžik (cítí se odpojený od reality) a po ukončení práce se může cítit jako paralyzovaný.

38. Má tendenci nedýchat u náročných činností vyžadujících soustředění (třeba krájení chleba).

39. Nedůvěřuje vlastním pocitům.

40. Má tendenci k výbuchům vzteku v nepravidelných cyklech.

41. Pohybuje se v mnoha aspektech v extrémech, nikoliv ve středu.

42. Má často vnitřní pocity: nejsem nikdy dost dobrý, nedávám dost (opět extrémy).

43. Stále hledá něco nového (kurzy, semináře, terapie). Nové poznatky zpracuje a opět jde hledat něco dalšího nového, protože nedostal to, co hledal a není uspokojen výsledkem. Stále má pocit, že mu něco chybí, a ještě to není ono.

44. Hledá uspokojení v závislostech – jídlo, kouření, alkohol, drogy, hry …

45. Chybí mu duševní vyrovnanost. Špatně zvládá citové problémy.

46. Je večer často unavený, podrážděný a přetížený. Má větší sklony k únavě a vyčerpání organismu, únavovému syndromu.

47. Do 25-ti let má více zranění na pravé straně.

48. Má pocit nenaplněného života (i po sexuální stránce).

49. Chybí radost ze života.

50. Má pocit, že nikam nepatří.

Pokud se někdo najde v mnoha, většině nebo všech příznacích uvedených výše, pak můžete (ale nutně nemusí viz video 58:45) být jedním z 39% lidí v ČR, kteří nežijí svoji správnou lateralitu.

Dle našich statistik ze seminářů, kde se na mnoha cvičeních nechává projevit přirozené nastavení laterality, mají skrytí leváci 20% až 100% příznaků. Nejde tedy o množství příznaků, ale více o to, jak s člověkem dané téma rezonuje nebo „zacloumá“.

Některé příznaky mohou mít ještě jinou související příčinu např. kopírování modelů chování v rodině nebo traumata, která si člověk zažil v dětství nebo převzal z rodinného systému. Tyto modely chování lze zviditelnit jinými metodami, technikami a terapiemi. Tyto techniky nemusí být plně účinné pro někoho, kdo nežije svoji správnou lateralitu. Více najdete v článku Lateralita+Human design+rodinné vlivy.

Máte podobné příznaky?

Můžete si přečíst co dělat v článku „Mám se zabývat lateralitou?“

– nebo se přihlásit na seminář Leváctví a praváctví, mozek v rovnováze, mužsko/ženská polarita.

– nebo se přihlásit k odběru novinek „O lateralitě“ vpravo dole a budete emailem upozorněni na otevření přihlášek na semináře.

Máte strach se přihlásit na seminář? To je normální, více o tom se dočtete v článku Strachy přeučených a skrytých leváků.

Přihlásit na seminář

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.