Příznaky/následky nesprávné laterality

Nesprávnou lateralitou označujeme „nežité/skryté leváctví“ a „nežité/skryté praváctví“. Protože drtivá většina lidí s nesprávnou lateralitou jsou skrytí leváci, uvádíme jen je (skryté praváctví je vzácná výjimka). Ale samozřejmě to stejné platí i o skrytých pravácích.

Následky nežití správné laterality jsou zřetelné na fyzické, emoční i mentální úrovni. Příčinou příznaků je, že člověk s nežitou správnou lateralitou používá svoje tělo v rozporu s jeho přirozeným energetickým nastavením. Dá se to přirovnat například k tomu, když ženy pošleme bojovat s mečem a muže aranžovat růže. V obou případech to nějaké výsledky přinese, ale efektivnější a pro dlouhodobější spokojenost bude, když muž i žena budou dělat práci, která je pro ně přirozená.

Pokud někdo nežije svoji přirozenou lateralitu, jeho život by se dal přirovnat jízdě autem pozpátku se zataženou ruční brzdou. Je to velmi náročné, spotřebovává se nadměrné množství energie, ale když se člověk hodně snaží, nějak to jde. Často hledá odstranění následků v knihách a na různých seberozvojových akcích. Protože nepoužívá tělo dle jeho přirozenosti, integrace poznatků ze seminářů není úplná. Redukuje a odstraňuje s velkým úsilím následky nesprávné laterality, nikoliv příčinu. Jeho mozek a celý systém je přetížený a nemá kapacitu na změny. Může mu být podezřelé, že ostatní to tak nemají. Většinou si časem zvykne, že „já to tak prostě mám“.

Nežití vlastní přirozené laterality může způsobovat mnoho následků, které ovlivňují kvalitu života. Tyto následky nazýváme „příznaky nesprávné laterality“. Jejich kumulace může ukazovat na nežití správné laterality.

50 nejčastějších příznaků/následků nežité laterality

1. Neschopnost nastavit si hranice v mezilidských vztazích (verbálně i fyzicky) – rodina, pracovní vztahy, přítelé, školní třída, sklupiny atd. Nedokáže se fyzicky bránit, vyhýbá se fyzickým konfliktům a raději to „okecá“.

2. Nechává se využívat a zneužívat. Neumí říci ne a dělá i činnosti, které mu neprospívají. Neumí ocenit svoji práci. Má tendenci být v roli oběti, a když se dostane k vedení ostatních, je velmi dominantní nebo tvrdý (role bezcitného generála).

3. Nedokáže přirozeně projevit svoji sílu – bývá šikanován. Ostatní toho buď využívají ve svůj prospěch, nebo se ho snaží vyprovokovat, aby svoji sílu použil.

4. Chybí radost ze života. Když má radost, tak jen z něčeho (situace, věc) a jen chvíli.

5. Nedůvěřuje vlastním pocitům.

6. Má sklony k perfekcionalizmu, snaží se o dokonalost (u sebe i v požadavcích na ostatní). Velmi často je v zálibách a sportech velmi pracovitý a hodně trénuje, ale nikdy to není dost dobré podle něj.

7. Je nejistý, hledá jistotu v rutině. Často něco opakovaně počítá – schody, kroky, obrubníky, sloupky plotu, pípání budíku. Tím se ujišťuje, že jsou věci správně, tak jak byly. Většinu výpočtů minimálně dvakrát kontroluje. Počítá i to, co jíž mnohokrát spočítal (např. schody domů). viz článek Opakované počítání.

8. Má nízkou sebedůvěru a pocity: nejsem nikdy dost dobrý.

9. Většinou je nespokojený s výsledkem vlastní činnosti.

10. Chybí spontánnost a pohotovost. Nedokáže rychle přirozeně reagovat. Nejlepší odpověď najde půl hodiny po situaci.

11. Má v sobě chaos a neklid. Pravidla striktně dodržuje (to je jeho jistota) nebo je naopak neustále porušuje (nedokáže se je naučit a dodržovat, protože má v sobě chaos) nebo obojí.

12. Trpí nadměrnou unavou, podrážděním a přetížením. Má větší sklony k únavě a vyčerpání organismu, únavovému syndromu.

13. Potíže s mluveným projevem. Nesouvislý mluvený projev. Více v článku Řečové „vady“ a nesprávná lateralita.

14. Je hodně v mysli. Nedokáže „vypnout“ přebujelou mysl. Nefunguje intuitivně a o všem musí přemýšlet.

15. Chce mít věci pod kontrolou. Detailně vše plánuje, vše několikrát po sobě kontroluje (zamknutí dvří, balení věcí sebou, ostatní členy rodiny apod.).

16. Má sklony k workoholismu, vysokému tempu práce a k nakládání si stále více práce. To je způsobeno vnitřním pocitem, že to stále není 100%-ní výkon.

17. Nepřítomnost duchem – nevnímá. Pokud vykonává mozkově náročnou činnost, může se dostat úplně mimo přítomný okamžik (cítí se odpojený od reality) a po ukončení práce se může cítit jako paralyzovaný.

18. Stále hledá, co mu pomůže – kurzy, semináře, terapie. Nové poznatky zpracuje a opět jde hledat něco dalšího nového, protože nedostal to, co hledal a není uspokojen výsledkem. Stále má pocit, že mu něco chybí, a ještě to není ono.

19. Tendence k výbuchům vzteku v nepravidelných cyklech.

20. Není schopen užívat si hru jen tak. Je zaměřen na výsledek nikoliv na průběh.

21. Má pocit, že jeho život je těžký a vše je složité a náročné.

22. Je v mnoha aspektech v extrémech, nikoliv ve středu. Všechno nebo nic. Buď to dělám naplno, nebo vůbec.

23. Muž bývá více v ženské energii a nedokáže plně projevit a žít své mužství (typický hodný kluk). Žena bývá více v mužské energii a nedokáže se jí vzdát a uvolnit se do ženskosti, je tvrdá (babochlap). Více je v článku Vliv laterality na partnerský život.

24. Objevují se a opakují potíže s partnerskými vztahy.

25. Má tendenci nedýchat a spěchat u náročnějších činností (třeba krájení chleba).

26. Má pocit, že nikam nepatří.

27. Pocit nenaplněného života (i po sexuální stránce).

28. Plete si levou a pravou stranu.

29. Má chronické zdravotní potíže.

30. Objevují se bolesti na jedné straně těla. Do 25-ti let více zranění na pravé straně.

31. Potíže s učením, pomaleji chápe, i když je velmi inteligentní.

32. Projevuje se fyzicky nešikovnější (např. ruční práce). Často zakopává/škobrtá i na rovném povrchu.

33. Má omezenou, sníženou nebo nedostatečnou kapacitu dýchání.

34. Chronické potíže s nosními dutinami.

35. Má nekvalitní spánek (i když spí dlouho, nestačí to).

36. Může mít nesouměrnost v obličeji i na těle (viditelně jedno rameno výše, delší noha, povadlé víčko) a korekce nepomáhají.

37. Objevuje se napětí v dolní čelisti (rovnátka, skřípání zubů v noci, křivé zuby).

38. Má málo kamarádů v dětství a přátel v dospělosti.

39. Potíže s psaným projevem. Píše zrcadlově, nechce psát ani kreslit, nečitelně píše, neudrží velikost písma, chvíli píše tiskacími, chvíli psacími, opačný sklon písma atd.).

40. Potíže se čtením. Plete si „b“ a „d“, špatně čte, potíže číst nahlas, nerozumí tomu, co čte.

41. Má slabší imunitní systém.

42. Hledá uspokojení v závislostech – jídlo, kouření, alkohol, drogy, hry …

43. Chybí mu duševní vyrovnanost. Špatně zvládá citové problémy. Objevují se deprese.

44. Ženy mají bolestivou a silnou menstruaci, klimakterium může přijít dříve již kolem 42 roku. Potíže s hormonálním systémem.

45. Má sklony k alergiím – nemůže agresi a vztek projevovat dominantní stranou/rukou, a proto ji obrátí proti sobě.

46. Častěji se objevují nemoci jako infarkt, myomy a cysty.

47. Může mít i různé řečové vady, koktání, zadrhávání atd. zejména muži.

48. Nesnášenlivost laktózy.

49. Může mít zvýšený zájem o bojové sporty a umění.

50. Když přestane kouřit, ztloustne.

Děti předškolního a školního věku mohou mít mnoho z těchto příznaků. Níže uvedené příznaky u dětí mohou být dalším signálem, že dítě nežije svoji lateralitu už v ranném věku:

1. Trpí nočním pomočováním ještě v době začátku školní docházky.

2. Projevují se poruchy pozornosti a soustředění, hyperaktivita, impulzivnost, vnitřní neklid, vlastní vnitřní svět, netečnost.

3. Drží příbor obráceně, nechce krájet jídlo nožem. Má tendenci mít samotnou vidličku v pravé ruce.

4. Má sklony k hudbě (i aktivně, v pubertě hlasité).

Pokud jste se našli v příznacích výše (mnoho, většina nebo všechny), pak je možné (ale nutně nemusí viz video 58:45), že jste jedním z 39% lidí v ČR, kteří nežijí svoji správnou lateralitu. Zkuste si uvědomit, jestli níže uvedené činnosti děláte tímto způsobem:

A. Při soustředěném hovoru mám telefon v levé ruce.

B. Potíže s hodinkami na levé ruce. Hodinky se rozbíjejí, nechci je nosit na levé ruce, nebo je chci nosit na pravé.

C. U řízení auta držím volant jen levou rukou, protože mám pocit, že tam pravá není potřeba.

D. Spím rád na pravém boku nebo na břiše.

Pokud ano, je možné, že jste opravdu levák a nevíte to. Dle našich statistik ze seminářů, kde se na mnoha cvičeních nechává projevit přirozené nastavení laterality, mají skrytí leváci 20% až 100% příznaků. Nejde tedy pouze o množství příznaků, ale více o to, jak s člověkem dané téma rezonuje nebo „zacloumá“. Více o množství a četnosti příznaků je uvedeno v článku Statistika přínosů přepólování.

Některé příznaky mohou mít ještě jinou související příčinu např. kopírování modelů chování v rodině nebo traumata, která si člověk zažil v dětství nebo převzal z rodinného systému. Tyto modely chování lze zviditelnit jinými metodami, technikami a terapiemi. Tyto techniky nemusí být plně účinné pro někoho, kdo nežije svoji správnou lateralitu. Více najdete v článku Lateralita+Human design+rodinné vlivy.

Máte podobné příznaky?

Můžete si přečíst, co dělat, v článku „Mám se zabývat lateralitou?“

– nebo se přihlásit na seminář Leváctví a praváctví, mozek v rovnováze, mužsko/ženská polarita a vyzkoušet si na sobě těle testy na leváctví a praváctví.

– nebo se přihlásit k odběru novinek „O lateralitě“ vpravo dole a budete emailem upozorněni na otevření přihlášek na semináře.

Máte strach se přihlásit na seminář? To je normální, více o tom se dočtete v článku Strachy přeučených a skrytých leváků.

Přihlásit na seminář

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.