Příznaky a projevy nesprávné laterality

Nesprávnou lateralitou označujeme „skryté leváctví“ a „skryté praváctví“. Protože většina lidí s nesprávnou lateralitou jsou skrytí leváci, skryté praváctví je vzácná výjimka budeme dále psát jen o nich. Ale samozřejmě to stejné platí o skrytých pravácích.

Projevy nesprávné laterality jsou zřetelné na všech úrovních. Jedná se o fyzické, emoční i mentální příznaky. Základem je, že člověk s nesprávnou lateralitou používá svoje tělo způsobem v rozporu s jeho nastavením.

Nesprávně používaná lateralita
meč a pero patří do mužské ruky a růže do ženské ruky

Představme si pro zjednodušení tělo (na všech energetických úrovních) jako automobil. Auta praváků a leváků stojí v řadě. Praváci mají předek auta doprava a leváci doleva. Skrytý levák se rozhlédne a vidí, že většina jede doprava, tak se tam také rozjede. Jenže jede pozadu na zpátečku! Ty jo, to je jízda! Je to sice dřina, ale když zapnete všechny smysly na plné obrátky, jede to.

Skrytý levák potřebuje na tento způsob řízení pozadu velké soustředění, plné zapojení mysli, spotřebuje velké množství energie, přetěžuje svoje smysly, ale jede. Jede jako ostatní. Jak vlastně jedou ostatní? Skrytí leváci jezdí taky na zpátečku. Uf, fajn, nejsem sám, kdo jede pozadu. Ale skuteční praváci a skuteční leváci jezdí mnohem rychleji, nejsou tak unavení a celkově jsou takoví šťastnější. A tak skrytý levák začne zkoumat, proč jemu to nejede. Intuitivně cítí, že s ním něco není v pořádku, a začne hledat. Začne chodit na semináře s různorodým zaměřením. Ano, ono se to lepší. S každým absolvovaným seminářem a poznáním se posouvá. Jen ne někdy tak rychle jako ostatní. Proč to některým jde a skrytému levákovi ne? Protože jede na zpátečku! Protože je jeho tělo i mozek přetížený. Organizmus je rád, že to nějak funguje a nemá energii na změny.

Skrytý levák může mít mnoho, většinu či všechny z níže uvedených příznaků.

 1. Je hodně v mysli. Nedokáže „vypnout“ mysl. Nefunguje intuitivně a o všem musí přemýšlet. To je způsobeno návykem, že nepoužívá svoje hemisféry správně a přetěžuje kreativní hemisféru činnostmi pro racionální hemisféru.
 2. Pomaleji se učí, pomaleji chápe, i když je velmi inteligentní.
 3. Nedokáže plně projevit svoji sílu – bývá šikanován. Ostatní okolo něj intuitivně cítí, že není schopen plně projevit svou sílu, a tak toho buď využívají ve svůj prospěch, nebo se ho snaží vyprovokovat, aby svoji sílu použil.
 4. Může mít zvýšený zájem o bojové sporty a umění.
 5. Nedokáže se fyzicky bránit, vyhýbá se fyzickým konfliktům a raději to „okecá“.
 6. Má tendenci se nechat ovládat (role oběti), a když se dostane k vedení ostatních, je velmi dominantní nebo tvrdý (role generála).
 7. Může mít různé řečové vady, koktání, zadrhávání atd. Celkově má potíže s mluveným projevem.
 8. Plete si b/d, má problémy se psaným projevem (nechce psát ani kreslit, nečitelně píše, neudrží velikost písma, chvíli píše tiskacími, chvíli psacími, opačný sklon písma).
 9. Projevují se u nich poruchy pozornosti a soustředění, hyperaktivita, impulzivnost, vnitřní neklid.
 10. Je nejistý, hledá jistotu v rutině. Často něco opakovaně počítá – schody, kroky, obrubníky, dlaždice, pípání budíku. Tím se ujišťuje, že jsou věci správně, tak jak byly. Většinu výpočtů minimálně dvakrát kontroluje. Počítá i to, co jíž mnohokrát spočítal (např. schody domů). viz článek Opakované počítání.
 11. Pravidla striktně dodržuje (to je jeho jistota) nebo je naopak neustále porušuje (nedokáže se je naučit a dodržovat, protože má v sobě chaos).
 12. Plete si levou a pravou stranu.
 13. Muž bývá více v ženské energii a nedokáže plně projevit a žít své mužství (typický hodný kluk).
 14. Žena bývá více v mužské energii a nedokáže se jí vzdát a uvolnit se do ženskosti, je tvrdá (babochlap).
 15. sklony k perfekcionalizmu, snaží se o dokonalost (u sebe i v požadavcích na ostatní). Velmi často je v zálibách a sportech velmi pracovitý a hodně trénuje, ale nikdy to není dost dobré podle něj.
 16. Chce mít věci pod kontrolou. Vše několikrát po sobě kontroluje, detailně vše plánuje.
 17. Chodí na mnoho kurzů, terapií, ale nedaří se mu plně aplikovat poznatky v realitě. Stále hledá.
 18. Projevuje se fyzicky nešikovnější.
 19. sklony k hudbě (i aktivně). Hudba přirozeně harmonizuje mozkový nesoulad.
 20. Pokud vykonává mozkově náročnou činnost, může se dostat úplně mimo přítomný okamžik (cítí se odpojený od reality) a po ukončení práce se může cítit jako paralyzovaný. Mozek spotřebovává mnoho energie a nezbývá dostatek energie na jiné procesy.
 21. tendenci nedýchat u náročných činností vyžadujících soustředění (třeba krájení chleba).
 22. Nedůvěřuje vlastním pocitům.
 23. Pohybuje se v mnoha aspektech v extrémech, nikoliv ve středu.
 24. Má tendenci k výbuchům vzteku v nepravidelných cyklech. Vnitřní přetlak vzteku po určité době přeteče a pak je reakce náhlá, moc silná a pro okolí nepřijatelná.
 25. sklony k workoholismu, vysokému tempu práce a k nakládání si stále více práce. To je způsobeno vnitřním pocitem, že to stále není 100%-ní výkon.
 26. Má často vnitřní pocity: nejsem nikdy dost dobrý, nedávám dost (opět extrémy).
 27. Stále hledá něco nového. Nové poznatky zpracuje a opět jde hledat něco dalšího nového, protože nedostal to, co hledal a není uspokojen výsledkem. Stále má pocit, že mu něco chybí, a ještě to není ono.
 28. Hledá uspokojení v závislostech – jídlo, kouření, alkohol, drogy, hry …
 29. Chybí mu duševní vyrovnanost. Špatně zvládá citové problémy.
 30. sklony k alergiím – nemůže agresi a vztek projevovat dominantní stranou/rukou, a proto ji obrátí proti sobě.
 31. Má chronické problémy s nosními dutinami.
 32. slabší imunitní systém a potíže s hormonálním systémem.
 33. Ženy mají bolestivou a silnou menstruaci, klimakterium může přijít dříve již kolem 42 roku.
 34. Jako dítě si nechce krájet jídlo nožem. Má tendenci brát u příboru nůž do levé ruky a vidličku má raději v pravé ruce (i samotnou).
 35. Je večer po práci často unavený, podrážděný a přetížený. Má větší sklony k únavě a vyčerpání organismu, únavovému syndromu.
 36. Často zakopává/škobrtá i na rovném povrchu.
 37. Může mít neidentifikovatelné bolesti jedné nebo obou rukou (i v noci).
 38. Do 25-ti let má více zranění na pravé straně.
 39. Častěji se objevují nemoci jako infarkt, myomy a cysty.
 40. pocit nenaplněného života (i po sexuální stránce).
 41. Objevuje se větší napětí v dolní čelisti (křivé zuby, rovnátka, skřípání zubů).
 42. Má potíže se zrakem a sluchem. Často velký rozdíl mezi pravým a levým okem, uchem.
 43. Může mít asymetrii v obličeji i na těle (jedno rameno výše, delší noha) a nejde to korigovat.
 44. nekvalitní spánek.
 45. Chybí radost ze života.
 46. Má pocit, že nikam nepatří.

Našli jste se v mnoha, většině nebo všech příznacích uvedených výše? Pak můžete (ale nutně nemusíte viz video 58:45) být jedním z 39% lidí v ČR, kteří nežijí správnou lateralitu. Na víkendovém semináři se můžete komplexně otestovat, zjistit svoji skutečnou lateralitu a v případě zájmu se přepólovat na správnou lateralitu.

Dle našich statistik ze seminářů mohou mít skryí leváci 20% až 100% příznaků. Nejde tedy o množství příznaků, ale více o to, jak s člověkem dané téma rezonuje nebo „zacloumá“.

Některé příznaky mohou mít ještě jinou související příčinu např. kopírování modelů chování v rodině nebo traumata, která si člověk zažil v dětství nebo převzal z rodinného systému. Tyto modely chování lze změnit jinými metodami, technikami a terapiemi. Účastník těchto metod (který nežije svoji správnou lateralitu) nemusí být bez přepólování na správnou lateralitu schopen tyto metody plně aplikovat ve svém životě.

číst dále ….