Jsem levák nebo pravák?

Jak zjistím, že jsem levák/pravák?

Jaký vliv má správná lateralita na zdraví fyzické i duševní, co vše ovlivňuje?

Jaké mýty se kolem leváctví a praváctví po staletí šíří?

V pořadu Duše K jsme si s Jardou Duškem povídali o leváctví a praváctví a o tom, co všechno může žití nesprávné laterality způsobit, ale i jak to změnit bez ohledu na věk. Základní informace k tomuto tématu je možné najít právě v záznamu pořadu ze dne 13.10.2020 a zde na webu.

Celý rozhovor má 2,5 hodiny. Pokud se Vám nechce sledovat celý záznam, zkuste se podívat na cca 27 minut mezi časy 55:50 a 1:22:00. Tam jsou řečeny zásadní informace. Pak se třeba odhodláte i k tomu ostatnímu obsahu videa, kde je také mnoho dalších zajímavých informací a zkušeností.

DOPORUČUJEME PŘED ZASLÁNÍM DOTAZU PŘEČÍST POZORNĚ TEXT UVEDENÝ VELKÝMI PÍSMENY.

DOPORUČUJI PROHLÉDNOUT WEB (KLIDNĚ I NĚKOLIKRÁT). VIDEO DOPORUČUJI SHLÉDNOUT OPAKOVANĚ S ČASOVÝM ODSTUPEM, JE TAM ŘEČENA VĚTŠINA PODSTATNÝCH INFORMACÍ. NOVÉ INFORMACE NÁŠ MOZEK ČASTO HNED NEPOCHYTÍ (VIZ VIDEO 1:27:25). PŘI OPAKOVANÉM ČTENÍ NEBO SHLÉDNUTÍ MOZEK ZAREGISTRUJE DALŠÍ INFORMACE, KTERÉ POPRVÉ NEPOSTŘEHL.

OSOBNÍ KONZULTACE NEDĚLÁME, DŮVODY JSOU UVEDENY V SEKCI TESTOVÁNÍ. JE TAM UVEDENO I JAK PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ NA SEMINÁŘI A CO DĚLAT, POKUD ŘEŠÍM LEVÁCTVÍ A PRAVÁCTVÍ U DĚTÍ.

PO PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NOVINEK ZDE BUDETE ZAŘAZENI DO DATABÁZE A PŘEDNOSTNĚ EMAILEM UPOZORNĚNI NA TERMÍNY SEMINÁŘŮ. PRO ÚPLNÉ PŘIHLÁŠENÍ JE POTŘEBA POTVRDIT ODKAZ V NÁMI ZASLANÉM EMAILU. POKUD VÁM NEPŘIJDE POTVRZOVACÍ EMAIL, DOPORUČUJEME SE PODÍVAT DO SPAMU A SLOŽKY HROMADNÉ POŠTY. KDYŽ ANI TAM NENAJDETE POTVRZOVACÍ EMAIL, MOŽNÁ JSTE NEVYPLNILI SPRÁVNĚ EMAILOVOU ADRESU. EMAILY SE NEMUSÍ ZOBRAZOVAT VE VŠECH MOBILNÍCH APLIKACÍCH.

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ SEMINÁŘE A OCHUTNÁVKY JSOU V SEKCI SEMINÁŘE. VŠEOBECNÉ PODROBNOSTI K TĚMTO AKCÍM JSOU UVEDENY TAMTÉŽ.

Jednoduchý návod jak zjistit, zda se mám nebo nemám zabývat lateralitou je v článku Mám se zabývat lateralitou?.

Napadlo Vás někdy, jak zásadní záležitostí je pro každého jedince správná lateralita? Levorukost, pravorukost, zkřížená lateralita, ambidextrie – s těmito termíny jsme se ve svém životě potkali již mnohokrát. Ale víme, co všechno správná a nesprávná lateralita ovlivňuje?

Jak zásadní vliv může mít lateralita na naše fyzické a duševní zdraví, partnerské vztahy a kvalitu našeho života?

Pokud se na pravo- a levorukost podíváme z pohledu našeho polarizovaného světa, dostává lateralita úplně jiný rozměr. Náš svět je polarizovaný v mnoha aspektech, vlastně ve všech. Mezi polarity patří jing/jang, muž/žena, den/noc, bílá/černá, ano/ne, plus/mínus, výdech/nádech, levá/pravá atd. Ano levo- a pravorukost mezi polarity patří také. Tak proč je ostatních polarit přibližně „půl na půl“ jen u laterality to je tak odlišné?

Kolik je skutečně praváků a leváků? Proč je tolik negativních tvrzení o leváctví a jaké mýty se o lateralitě šíří?

Odpovědi a inspiraci může najít na těchto stránkách každý, kdo:

 • si není jistý svojí lateralitou
 • ví, že nežije svoji správnou lateralitu a chce zjistit, zda s tím lze něco dělat
 • se zabývá osobním rozvojem
 • hledá odpovědi na pravo a levorukost u svých dětí
 • pracuje jako pedagog, terapeut, lékař, lektor, kouč nebo sportovní trenér
 • pracuje s mentálním, emočním a fyzickým tělem
 • pracuje s mužsko /ženskou polaritou
 • se najde v příznacích nesprávné laterality
 • nebo ho téma laterality prostě jen zaujalo.

… TROCHA ANATOMIE

Používání správné „dominantní“ ruky na konkrétní činnosti má velký vliv na celý lidský život, protože

lateralita není dána šikovností rukou,

ALE POZICÍ MOZKOVÝCH HEMISFÉR.

Psychologie a zkoumání mozku jsou velmi mladé vědy, proto je mozek i se svými funkcemi stále poměrně málo prozkoumanou částí těla. Přesto je experimentálně vyzkoumáno, že každá hemisféra plní jinou funkci. V jednotlivých hemisférách jsou umístěna centra zpracovávající následující činnosti a procesy:

Mozkové hemisféry jsou propojeny křížem s opačnou částí těla, tedy s rukama i nohama. Pravá hemisféra je propojená s levou rukou a nohou a levou stranou těla. Levá hemisféra je propojena s pravou rukou a nohou a pravou stranou těla.

Racionální (dominantní) mozková hemisféra = analyticky myslí, je logická, zaměřená na detaily, počítá, pracuje s fakty, ovládá jazyk a řeč, projevuje vůli, shromažďuje data a fakta, pracuje s pamětí, ovládá vědu, strategie, zpracovává texty písní.

Racionální mozková hemisféra = „mužská kvalita“

Kreativní (nedominantní) mozková hemisféra = zpracovává pocity, kreativitu, intuici, představy, fantazie, hudbu, umění, snění, tvořivost, holistické myšlení (multitasking), rytmus, emoce, vtip, chutě, vůně, sluch, fotografickou paměť, vizualizace.

Kreativní mozková hemisféra = „ženská kvalita“

Z funkcí hemisfér je tedy zřejmé, že racionální hemisféra má kvalitu „mužskou, jang“ a kreativní „ženskou, jin“. Kdysi vědci experimentálně vyzkoumali, že racionální hemisféra je levá a kreativní pravá. Ano, tak to platí u praváků.

U leváků jsou hemisféry zrcadlově obráceně: levá je kreativní a pravá je racionální.

Současné vědecké experimenty to již prokázaly.

nastavení leváka vs. nastavení praváka

K označení racionální hemisféry se běžně používá slovo „dominantní“, které pochází z latinského slova Dominus (pán, vládce). Slovo dominantní je v češtině často vnímané hodnotícím způsobem, tedy že něco dominantního je lepší než to nedominantní. Proto raději používám k označení hemisfér slova racionální a kreativní, která jsou vnímána jako rovnocenná bez podtextu, že jedno je lepší než druhé.

A jak je to se zkříženou lateralitou a ambidextrií?

Zkřížená lateralita ani ambidextrie nemá podložený základ ve fyziologii těla. Jsou to umělé „šuplíčky“, které byly vytvořeny na základě nejasných nebo sporných výsledků testů laterality. Tyto „charakteristiky“ vykazují v testech většinou praváci (tedy lidé, kteří si myslí, že jsou praváci). Jedná se spíše o způsob chování, než o fyziologickou odlišnost.

Ale nic na této planetě není špatně. Pravděpodobně byly tyto fiktivní „šuplíčky“ potřeba po nějakou dobu pro zmírnění tlaku na pravorukost u všech lidí.

Jak spolupracuje ruka s mozkovou hemisférou?

Pomocí stimulace dlaní a prstů (hmatových smyslů) dostává mozek signály k činnosti. Pravá ruka posílá signály levé hemisféře a levá ruka pravé hemisféře. U leváka, používajícího levou ruku jako dominantní, posílá levá ruka například při psaní signály pro zpracování detailů do pravé (racionální) hemisféry, která je k tomu určená. Pravá hemisféra přijme signál, zpracuje jej a pošle zpět do levé ruky.

U skrytého leváka, pošle pravá ruka signály do levé (kreativní) hemisféry, která neumí tyto signály zpracovat, a proto je přepošle do příslušného centra v pravé hemisféře. Ta signál nezpracuje, protože nepřišel z ruky, ale odjinud a pošle ho zpět. Takto si hemisféry vymění signál 2-3x a teprve pak jej racionální hemisféra vyřeší a pošle zpět levé hemisféře a pak zpět do pravé ruky. Mozek je velmi učenlivý a dokáže vytvářet nové a nové spoje, pokud dostává opakované signály. Takže se časem tyto cestičky vyběhají a nějak to vlastně funguje. Ale nikdy to není takové, jako při správné lateralitě. Je to asi takový rozdíl jako mezi jízdou výletním parním vlakem a TGV.

Vzhledem k tomu, že mozek spotřebovává až 1/3 veškeré energie, vyžadují tyto mozkové činnosti u skrytého leváka další energii navíc.

Skrytí leváci tak mohou trvale pociťovat nedostatek energie a únavu.

KOLIK JE „SKRYTÝCH LEVÁKŮ“ A „SKRYTÝCH PRAVÁKŮ“?

Termínem „skrytý levák“ označujeme člověka, který se snaží žít jako pravák (používá ruce a nohy jako pravák), ale ve skutečnosti je levák. To stejné platí pro „skrytého praváka“. Je to člověk, který se snaží žít jako levák (používá ruce a nohy jako levák), ale ve skutečnosti je pravák.

Praváků a leváků je „stejně“. Budeme uvažovat, že praváků je 51% a leváků 49% (abychom pravákům nechali výhodu většiny 🙂 ).

Statistiky v ČR ale uvádí, že praváků je 90% a leváků 10%. Z toho vyplývá následující:

39% procent populace jsou skrytí leváci, kteří se snaží žít jako praváci.

Nežijí svoji skutečnou lateralitu. Existují i skrytí praváci. Podle Karla Grünicka, který se touto problematikou zabývá více než 20 let, se jedná o výjimečné výjimky. Za svoji praxi potkal jen 4 skryté praváky. Pravděpodobně se jednalo o potomky rodičů – leváků, kteří byli v dětství násilně donuceni být praváky. Pod tíhou tohoto traumatizujícího zážitku se rozhodli své děti vychovávat jako leváky (i když byli ve skutečnosti praváci).

Pokud žijete jako PRAVÁK, máte 56% pravděpodobnost, že jste skutečně pravák a 44% pravděpodobnost, že jste skrytý levák a nežijete svoji správnou lateralitu.

Pokud žijete jako LEVÁK, máte 99,9% pravděpodobnosti, že jste skutečně levák a 0,1% pravděpodobnosti, že jste skrytý pravák a nežijete svoji správnou lateralitu. To ovšem neznamená, že nemůžete mít příznaky nesprávné laterality, protože náš svět je nastaven pro praváky.

Je tedy nesrovnatelně vyšší pravděpodobnost, že je člověk skrytý levák než skrytý pravák. Další text je uváděn pro skryté leváky, pro skryté praváky slouží obdobně.

JAK SE STANEME „SKRYTÝM LEVÁKEM“?

Jednou z možností je cílené přeučování a zákaz používat levou ruku k detailním činnostem. Všichni víme, jak to dříve fungovalo, a že se rozhodně nejednalo o příjemné techniky pro rozvoj dětské duše. Buďme rádi, že věk přeučování leváků (alespoň v naší zemi) je již za námi.

Z přírodovědy, přírodopisu, biologie a podobných věd víme, že potomci vyvinutějších tvorů, kteří jsou dlouho v péči rodičů, se učí hlavně okoukáváním od rodičů. Známe to všichni, děti nedělají to, co rodiče říkají, ale to, co rodiče dělají. Pokud je v tom nesoulad, děti si instinktivně vyberou to, co skutečně rodiče dělají, před tím, co říkají. Chytré dítě vidí své rodiče brát věci do pravé ruky (psát, sekat dřevo, krájet nožem, ….) a tak i když napoprvé instinktivně vezme nástroj do té správné ruky, pak se rozhlédne a vezme nástroj do té stejné ruky jako máma nebo táta. Vůbec se nad tím nepozastaví, pokud není opravdu výrazný levák a pravou rukou mu to vůbec nejde.

Děti leváci si často sami zvolí žít jako praváci, aby nebyly odlišné od okolí, nebo na základě zaběhnutých negativních tvrzení o levácích.

Leváctví a praváctví jsou stejně děditelné jako ostatní fyzické části těla. Jde o funkci mozku, která je daná a „namíchaná“ ze směsky všech ostatních předků. Není tedy pravidlem, že leváci rodí leváky a praváci praváky. Na dědičnost laterality tedy nelze spoléhat stejně jako na dědičnost jiných částí těla například barvy očí.

Když se dítě například narodí jako levák rodičům skrytým levákům (kteří používají pravou ruku jako dominantní), není jasně dané, jak se bude rozvíjet. Pokud je dostatečně silný levák, prosadí si svou a stane se levákem. Pokud není a dává větší důraz na kopírování rodičů, stane se z něj také skrytý levák. Vidí a cítí u rodičů, že takto se to dělá.

… TROCHA SPOLEČENSKÉHO KONTEXTU

Jak je uvedeno na začátku pravá a levá jsou různé, ale rovnocenné polarity. Tedy pravák a levák jsou různé, ale rovnocenné bytosti.

Žádná z polaritních kvalit není lepší ani horší. Jen je každá jiná.

Je na světě více jing nebo jang? Odhadem bychom řekli, že je to tak napůl. Mužů a žen je také přibližně půl na půl. Všechny polaritní prvky jsou přibližně půl na půl, aby celek byl v rovnováze. Dobře je to znatelné ze známé monády.

Fyzikální zákony neumožňují nerovnováhu. Polarity jsou v rovnováze, přitahují se nemohou existovat jedna bez druhé. Žádná polaritní kvalita není lepší ani horší, jsou jen jiné. Potřebné jsou obě, vytvářejí spolu harmonický celek.

A co leváci a praváci? Náš současný svět tvrdí, že převažují praváci a leváci jsou v menšině. Statistiky jednotlivých států hovoří velmi rozdílně o procentuálním zastoupeních leváků v jednotlivých zemích. Jen v rámci Evropy se jedná o údaje mezi 10% leváků v ČR až k 38% leváků v Anglii. V arabských zemích, v Číně či Korei je oficiálně jen 1% leváků. Že by se leváci rodili statisticky různě podle hranic států? Není to zvláštní? Je …

Proč se tedy v našem polarizovaném světě objevila tak velká procentuální odlišnost počtu leváků a praváků, když ostatní polaritní aspekty jsou více méně v rovnováze?

Odpověď je jednoduchá, nejedná se o přirozený stav rovnováhy, ale o cílené vychýlení a data nejsou správná. Zkusme si vzpomenout na jakékoliv rčení, průpovídky o pravé nebo levé ruce:

 • To je to pravé ořechové!
 • Pravé zlato.
 • To je ta pravá láska, žena, …
 • ve slovech PRAVDA, PRÁVO nacházíme podobný základ
 • Potřásáme si pravicí
 • Pravý úhel, pravítko, pravopis

a naopak

 • Je levý jako šavle.
 • Celé to je nějaké na levačku.
 • To zvládnu levou zadní (je to tak jednoduché).
 • Podat levou ruku je neslušné.
 • V některých kulturách je levá ruka „špinavá“.
 • Vstával levou nohou napřed (je rozmrzelý, nedaří se mu).

Vnímáte ten rozdíl? Pravá ruka je spojována s něčím pozitivním, vhodným. Naopak levá ruka je spojována s něčím negativním, nesprávným, nešikovným, nevhodným. Takto se projevuje dualita, která hodnotí. Polarita jen označuje různé kvality bez hodnocení.

Co je vlastně na levé ruce tak špatného? Mají leváci nějaké opravdu negativní vlastnosti, za které si zaslouží být vyřazeni? O žádné konkrétní se nikde nedočteme. Tak proč tedy dochází k potírání leváků po celé generace?

Z historie známe nepřeberné množství faktů o tom, že pokud je něco jiné (nebo menšinové), často se toho bojíme. Označíme to za nežádoucí a potíráme to na všech úrovních. Na vyřazování nebo dokonce zabíjení určitých skupin lidí je historie Země až neuvěřitelně pestrá.

Mají tedy leváci něco, čeho by se mohli praváci bát? Možná ano, možná ne … Jsou podle pořekadel nešikovní? Zde http://spravnalateralita.cz/slavni-levaci/ je seznam slavných a populárních leváků z různých sfér. Tedy nešikovnost to nebude.

Statistickou zajímavostí je skutečnost, že od padesátých let 20. století se v Evropě zvyšuje procento leváků ve společnosti. Začalo se jich rodit více? Nebo má větší vliv fakt, že přestalo být v mnoha zemích zakázáno psát levou rukou? Mnozí naši rodiče a prarodiče prošli v dětství tvrdou převýchovou ve škole, pokud vzali tužku do levé ruky. To zanechalo a stále ještě zanechává v morfickém poli Země negativní postoj k levorukosti.

Být levák v současnosti už není tak nebezpečné.

Potírání leváctví má paralelu s potíráním ženství v dobách, kam až sahá historie lidstva. Levá strana je z hlediska universa „ženská“. Ani ženy, podobně jako leváci, neměly až do minulého století možnost rozvinout plně svůj skutečný potenciál. Nemyslím tím ženy v mužských rolích, ale skutečné silné ženy v plném ženství.

Pravděpodobně se při potírání leváctví jedná (tak jako většinou v naší historii) o ovládání mas lidí strachem. Pokud připustíme, že z principu zachování rovnováhy polarit je v našem 3D světě logicky přibližně stejně leváků a praváků (půl na půl), pak je velmi důmyslné zakázat polovině lidstva plně používat svoji sílu pod trestem smrti nebo vyloučení ze společnosti.