Inteligence těla

Semináře Karla Grunicka organizujeme přibližně 2x ročně. Jsou na témata z oblasti inteligence těla, zvuku a hlasu. Každý seminář je na jiné téma a jejich posloupnost volí Karl podle stavu skupiny na posledním semináři. Stejné téma semináře lze tedy předpokládat až za několik let. Pokročilejší semináře jsou vhodné pouze pro absolventy některých základních seminářů. Tato skutečnost je vždy uvedena v popisu konkrétního semináře.

Informace k semináři

Léčení zvukem – speciál

TÉMA: Léčení zvukem – speciál (soundhealing)

TERMÍN: 14.-18.2.2024 (St – Ne)

MÍSTO: Kubasova Chalupa

CENA: 16.600,-Kč

ZÁLOHA: 5.600,-Kč

LEKTOR: Karl Grunick

Karl Grunick se narodil v roce 1963 v Německu. Vystudoval angličtinu a hudební pedagogiku. Absolvoval výcviky zvukové, hudební, dechové a tělesné terapie, Zenu a meditace. Je mistrem bojových umění (Aikido, Chi Gong), skladatelem a hudebníkem. Vyučuje a předává dál japonské umění léčení zvukem Kotodama. Je zakladatelem nového přístupu k práci s energií ve stavu K.I. a učí teorii a praxi na seminářích, které jsou zaměřené na vlastní prožitek, zkušenost a následné snadné použití v každodenním životě. Vzdělání v oboru muzikoterapie, tibetských mís a zvukové masáži (Peter Hess), zvukové terapii (Fabien Maman) a léčení  zvukem (Tom Kenyon).

PROGRAM probíhá denně 9:30–18:30 hod s přestávkou na oběd a příležitostnými krátkými pauzami, první den začíná program ve 14:30 a poslední den končí ve 14:30.

OBSAH SEMINÁŘE:

Zvuk je základním prvkem na této planetě. Podle všech starých kultur byl svět stvořen nebo vznikl ze zvuku. Zvuk vytváří život a léčí. Obchází analytické a logické filtry naší mysli a dotýká se přímo našeho vnímání. Zvuk ticha námi prostupuje i během nejtišších chvil našeho života. Zvuk se podílí na vývoji našeho mozku, má schopnost ovlivňovat jeho strukturu, a tím měnit naše vědomí.

Nejjednodušším způsobem tvoření zvuku je náš vlastní hlas, který ukazuje naše vnitřní stavy a je přímým vyjádřením našeho Já. Díky svému hlasu můžeme prožívat nádherný svět zvuků ve vlastním těle a zároveň máme základní nástroj k léčení zvukem a transformaci.

DŮLEŽITÉ: na tento seminář nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na hlas. Každý člověk má pro tento seminář dostatek hlasu.

Seminář je prakticky zaměřený na využití zvuků a hlasu pro:

 • otevření srdce,
 • léčení čaker,
 • aktivaci kundalini energie,
 • harmonizaci mozkových hemisfér,
 • aktivaci mozku a budování nových nervových spojení,
 • opravu a aktivaci DNA,
 • zvýšení inteligence,
 • léčení zablokované energie v linii předků,
 • léčbu a sebeléčbu hlasem a zvukem.

Získané znalosti z tohoto kurzu je možné okamžitě začlenit do své vlastní terapeutické praxe nebo je využít jako samostatný způsob léčení. Seminář je vhodný pro terapeuty jakéhokoliv zaměření i pro každého člověka, kdo má zájem o jednoduché a funkční principy. Je vhodný pro účastníky, kteří již nasbírali zkušenosti se zvukem, i pro začátečníky.

Tento seminář je třetím v pořadí rozvádějícím téma léčení zvukem a celou sérii zakončuje. Příští semináře otevřou opět další téma.

UBYTOVÁNÍ: tří až sedmilůžkové pokoje (v ceně semináře).

STRAVA: 3× denně veganská. V přihlášce lze požádat o bezlepkovou verzi, vyloučení alergenů a navíc vajíčka ke snídani. Začínáme první den večeří a končíme poslední den obědem (strava je součástí ceny semináře).

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI: Doporučujeme účastníkům využít ubytování a stravu přímo v centru. Je doporučeno si zařídit předem, aby po dobu akce nebyli účastníci nikým a ničím rušeni a mohli se věnovat jen sami sobě a tématu bez kontaktu s vnějším světem. Po dobu akce je vhodné v celém areálu dodržovat digitální klid (vypnuté mobilní telefony a jiná elektronická zařízení). Centrum neumožňuje přítomnost domácích zvířat ani dalších neúčastníků.

PŘIHLÁŠKY: Vyplněním elektronické přihlášky si rezervujete místo na semináři. Po rezervaci obdržíte podklady pro platbu zálohy. Rezervace je platná 7 dní. Na seminář jste přihlášeni až po uhrazení zálohy. Rezervace se zruší v případě neuhrazení zálohy do 7 dní po odeslání podkladů pro platbu. Záloha je vratná v případě, že bude místo obsazeno náhradníkem.

VĚK ÚČASTNÍKŮ: 6-80 let. Semináře se mohou účastnit i děti od 6 let věku v doprovodu alespoň jednoho rodiče. Před přihlášením dětí do 16 let nás, prosíme, předem kontaktujte pro podrobnější informace.

Seminář je veden v němčině. Tlumočení mezi němčinou a češtinou zajišťuje Zuzka Pavlová.

Případné dotazy zasílejte na e-mail: rys@spravnalateralita.cz.

REFERENCE a zkušenosti účastníků seminářů Karla Grunicka.

Co je Inteligence těla (K.I.)?

K.I. je zkratka německého slova „Körperintelligenz“, které lze doslovně přeložit jako „Inteligence těla“ nebo obsahově jako „kvantová inteligence“.

Popsat stav Inteligence těla přesně slovy není snadné. Je potřeba jej zažít a cítit prostřednictvím zkušeností. Když zažíváme stav Inteligence těla, jasně jej vnímáme a víme, že to je ono. Když tento stav okusíme, zůstane s námi jako nový způsob bytí a žití. Vždy, když vytvoříme podmínky, aby Inteligence těla nastala, bezpečně tento stav poznáme, i když je pokaždé trochu jiný. Ve stavu Inteligence těla všechno plyne, mentální, emoční a fyzická složka jsou v harmonii, jsme plně usídleni v našem těle, přítomní tady a teď v optimálním napětí/uvolnění.

Pokud se vzdáme negativních postojů, úsudků a upustíme od zbytečných hodnocení (co je dobré a co špatné), dostáváme se do stavu neutrality = vnitřní rovnováha těla, mysli a duše. V této harmonii se sebou samým a proudem života můžeme zažít přijímání všeho, co je. Z této zkušenosti lze životní situace zvládnout způsobem, který není zvenčí pochopitelný.

Jaký je stav Inteligence těla?

 • Vystředění v sobě samém
 • Plynutí bez odporu a snažení
 • Bytí v přítomném okamžiku, vědomě a uvolněně
 • Odpočinek a klid v sobě samém bez ohledu na okolnosti
 • Soulad těla, mysli a duše
 • Absolutní neutralita

Abychom stav Intelience těla zažili, nemusíme v nic věřit. Není to žádná technika, žádná síla, žádná psychologie, žádné hraní her – je to princip – stav našeho těla = pouze my a naše skutečná podstata. Nepotřebujeme k tomu žádné úsilí, žádný zdlouhavý cvičební program, žádnou další energii, žádné světlo, žádné snažení a žádnou vnější pomoc. Všechno, co potřebujeme, už v nás je. S Intelgiencí těla se všichni rodíme, je to naše přirozenost. Prožitky s Inteligencí těla jsou spíše rozpomenutí se na vše, co jsme jako malé děti dělaly a přirozeně žily. Vzpomeneme si na sebe sama, svůj potenciál a oprášíme zapomenuté nepoužívané schopnosti prostřednictvím zkušeností z jednoduchých cvičení. Karl říká, že se účastníci na jeho seminářích nic nového neučí, pouze se odnaučí zbytečnosti, které překrývají jejich skutečnou podstatu.

Vlastní zkušenost s Inteligencí těla může být pro někoho nová a překvapivá. Někteří účastníci občas zjišťují, že jej již někdy zažili, ale neumí jej používat vědomě. Nebo mají podobnou zkušenost s malými dětmi, které ještě tento stav nezapomněly a intuitivně jej používají.

Inteligenci těla může praktikovat kdokoli bez ohledu na věk, fyzickou sílu nebo kondici. Nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti. Praktikují jej i začátečníci bez námahy a zvládají cviky, které se zdají být fyzicky nemožné.

Seminář je vhodný pro každého, nejen pro potenciální skryté leváky a bývalé skryté leváky, kteří jsou zvyklí se v životě příliš snažit a dělat věci na sílu. Na semináři se netestuje levo- a pravorukost, ale je velmi vhodným doplňkem semináře Leváctví a praváctví, mužsko ženská polarita, mozek v rovnováze.

Cílem semináře je zažít a oprášit vlastní zkušenost s Inteligencí těla, být znovu přirozenější ve své síle a ve svém středu.


V březnu 2023 vyšla v češtině v nakladatelství Bohemica Books kniha Karla Grunicka „Objev svou inteligenci těla!“. Je dostupná v knihkupectvích např. zde.

Inteligence těla je univerzální a vždy v nás byla. Své tělo máme vždy a všude s sebou, ale už se necítíme celiství. Jsme uvězněni v jakýchsi bojích a v úsilí zvládnout naše individuální životní výzvy a tehdy nás Inteligence našeho těla může jako Polárka vést a umožnit nám, aby věci plynuly bez námahy. Kniha je cestou stát se sami sebou a tím klidnějšími a spokojenějšími.

V knize lze mimo jiné najít i „Nejdůležitější energetické principy“, které jsou relevantní pro Inteligenci těla. Prožitek z přirozeného působení těchto principů je součástí cvičení na seminářích. Zde jsou uvedeny některé z principů:

 • Energie následuje pozornost a hmota následuje energii.
 • Minimální input/vstup vede k maximálnímu outputu/výstupu.
 • Energie tíhne k neutralitě.
 • Otevřenost je ochrana.
 • Kontakt se sebou samým umožňuje kontakt s druhou osobou.
 • Přemýšlení brání cítění. Cítění brání přemýšlení.
 • Měkké vždy proniká tvrdým.
 • Tlak vytváří protitlak.
 • Tělo vždy mluví pravdu, rozum „lže jako když tiskne“.
 • Soustředění je smrt, pozornost je život.
 • Problém se stává problémem teprve tehdy, když se ho snažíme vyřešit.

Rozhovor s Karlem Grunickem o K.I. – inteligenci těla s českými titulky (lze je spustit vpravo dole)

chci se přihlásit

Rozhovor s Karlem Grunickem o K.I.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.