Řečové „vady“ a nesprávná lateralita

O tom, že leváci mohou mít jako reakci na nucení psaní pravou rukou koktání, se ví již mnoho desítek let. Zkusme se podívat na to, proč tomu tak může být, a proč se řečové vady vyskytují zejména u mužů.
Na toto téma mě přivedla zkušenost, že se na seminářích laterality velmi často objevují muži se zjevnými řečovými vadami, ale žena s výraznou řečovou vadou tam zatím nebyla ani jedna. Příčiny řečových vad a odchylek mohou být i jiné, zde se zabýváme jejich souvislostmi s nesprávnou lateralitou.

Mezi řečové „vady“, které se objevují u účastníků semináře, patří například koktavost, zadrhávání, nesrozumitelnost řeči a zastřený hlas. Občas se objeví i někdo, kdo u mluvení dlouze mrká, až má při mluvení téměř stále zavřené oči a jen občas je na chvíli otevře (takové „inverzní“ mrkání).
Někteří mají potíže najít ta správná slova, nebo se nemohou „vyžvejknout“. Neudrží nit a i když začnou větu, nedokončí ji a přeskočí na jiné téma a úplně se ztratí. Je to takové „cimrmanovské“ nechopnost myšlenku „udržet“ nebo ji „opustit“.

Pravděpodobná příčina, proč se řečové vady více objevují u mužů = skrytých leváků než u žen = skrytých levaček, je dána fyziologickými odlišnostmi mozku muže a ženy.
Muži mají pouze jedno řečové centrum, které je umístěno v dominantní hemisféře. Když žijí nesprávnou lateralitu, procházejí impulsy do řečového centra přes kreativní hemisféru, nikoliv přímo do dominantní hemisféry. To může způsobovat výše uvedené řečové vady.

Ženy mají také řečové centrum v dominantní hemisféře, ale mají ještě druhé menší v kreativní hemisféře. Jednou ze skutečností, která toto potvrzuje, je fakt, že mnozí muži po mrtvici v jedné části mozku přestanou mluvit, kdežto ženy ne. Právě proto, že mají dvě řečová centra.

Je velmi zajímavé, že mnozí muži, kteří přicházejí na seminář s řečovou vadou a zjistí se, že jsou skrytí leváci, odcházejí po čtyřech dnech s úplně jiným pocitem z mluvení. Ostatní účastníci slyší, že daný člověk mluví plynuleji, hlasitěji, sebejistěji a je mu více rozumět. A to se na semináři nevěnujeme nijak speciálně mluvení. Jen testujeme lateralitu a necháváme inteligenci těla, aby se projevila.

Jeden účastník měl několik nahrávek svého hlasu před seminářem. V době přepólování po semináři je porovnával a rozdíl v mluveném projevu byl velmi výrazný. Dva měsíce po semináři byl schopen provádět skupinu návštěvníků a vysvětlovat jim, co kde je. To bylo před seminářem nemožné.

Řečová vada nemusí vždy souviset s nesprávnou lateralitou. Jeden účastník přišel na seminář k řečovou vadou a zjistilo se, že je pravák a žije svoji správnou lateralitu. Příčina řečové vady byla jinde. Z ostatních příznaků neměl téměř nic.

Můj syn mě jednou nahrával při čtení textu. V průběhu nahrávání jsem pomocí hmatky střídavě stimulovala pravou a levou ruku. Rozdíl v mluveném projevu byl tak velký, že nešlo záznam dodatečně digitálně upravit tak, aby byl mluvený text stejný.
Všechny tyto informace pochází z mých pozorování a zkušeností. Vlastní názor na dané téma je na každém osobně.

Už víte, proč si lidé hrají s něčím (propiskou) v ruce, když mluví? Nevěřte mi, vyzkoušejte si to.