Lateralita + human design + rodinné vlivy

Jak nás ovlivňují a proč jsou zde uvedeny společně?

Lateralita – leváctví a praváctví

Lateralita (leváctví a praváctví) je dána energeticky pozicí mozkových hemisfér v našem mozku. Buď jsem levák, nebo jsem pravák. O tom, jak budeme ve svém životě používat svoje tělo, se rozhoduje do 6-ti let. Některé děti se samovolně nebo pod tlakem okolí rozhodnou, že nebudou žít ve své správné lateralitě a používají své tělo opačně, než je pro něj přirozené. Jednou z příčin je to, že do čtyř let následují větší autoritu (blízká osoba/rodič), než aby poslouchaly, co jim řekne jejich vlastní tělo. Ve většině případů se jedná o přirozené leváky, kteří se rozhodnou zkoušet/snažit se žít jako praváci. A takto vznikají skrytí leváci, kteří velmi často netuší, proč je jejich život tak těžký.

Analogie s autem: žití nesprávné laterality vypadá tak, jako když se snažíte řídit auto z místa pro spolujezdce.

Human design (HD)

Proč si některé děti prosadí levorukost a jiné ne? Právě to může souviset s nastavením Human design.

Human design je systém, který velmi přesně popisuje energetickou individualitu každého člověka podle data, času a místa narození. Jde o nejvěrohodnější popis fungování dané bytosti, s jakým jsem se kdy setkala. HD popisuje schopnosti a dary konkrétního jedince. Tyto dary jsou mu přirozeně dány a projevují se bez úsilí samy. HD zároveň popisuje i „místa“, kde je daná bytost otevřená a ovlivnitelná okolím. HD vnímám jako individuální návod na život. Vysvětluje, jaká je naše životní strategie, popisuje náš jedinečný způsob rozhodování (je jich 7 typů a žádný nepochází z mysli), naše životní cykly, i to, jak se chováme ve skupině a v čem jsme opravdu výjimeční. Pokud si pomocí HD zjistíme a ověříme svoji životní strategii a rozhodování, umožňujeme sami sobě žít a zažít to, pro co jsme si přišli, bez nadbytečných potíží a strastí.
S nastavením HD se rodíme a zůstává nám po celý život. Definuje naše dary na úrovni osobnosti a na úrovni těla. A právě otevřené nastavení na úrovni osobnosti způsobuje to, že v dětství (a často i později) můžeme mít tendence přebírat nebo kopírovat chování ostatních, přestože nám toto chování nepřísluší. Lidé s otevřeným nastavením na úrovni osobnosti mohou mít větší tendence neupřednostnit vlastní nastavení (např. přirozené laterality) a kopírovat jej od rodičů/okolí.

Analogie s autem: nerespektování vlastního nastavení vypadá v praxi tak, jako když si poprvé sednete do auta, máte s ním jet, ale všechny čudlíky, páčky a pedály jsou bez označení a nevíte, k čemu slouží, a jak je používat. Ani jste neviděli auto zvenku, takže nemáte tušení o tom, zda sedíte v autobuse, náklaďáku, traktoru, nebo formuli.

Rodinné vlivy

Dalším vlivem, který nás výrazně formuje, všeobecně nazývám rodinné vlivy. Dítě vyrůstá v rodině a společnosti, která má nějaké tradice, vzorce, modely a standardy chování. Zažívá v dětství různé vlastní životní zkušenosti, na jejichž základě si samo v mysli vytváří svoje vlastní modely reakcí na určité situace. Může „zdědit“ a zviditelňovat rodinnou zátěž ve formě rodových traumat často se opakujících v několika generacích (nemoci, závislosti, sebevraždy apod.). Všechny tyto vlivy se ukládají na nevědomé úrovni a v průběhu života se samovolně aktivují konkrétní situací. V dospělosti je možné tyto vzorce rozpoznat například tak, že se daná bytost chová úplně stejně jako jeho rodič/prarodič, přestože toto chování v dětství nesnášela a sama si říkala, že se takto nikdy chovat nebude. Ale nemůže si pomoci právě kvůli energetické síle rodinných vlivů. Pro náš systém je důležitý prvotní zápis s danou situací. K tomu se náš systém automaticky vrátí a vyvolá reakci z nevědomí. Ve skutečnosti pak nežijeme sami sebe, ale opakujeme své vzorce a vzorce svých předků, i když nám neprospívají.

Analogie s autem: rodinné vlivy si můžeme představit v autě jako těžký náklad v kufru a sedící rodiče a další předky všude možně v autě i na kapotě. Překážejí ve výhledu a nutí řidiče, aby jel tam, kam chtějí oni. Případně mu výhled různě zakrývají, aby řidič jel směrem, který chtějí oni.

Decorative flat illustration of genealogy tree chart depicting icons of family members vector illustration

Co když to má někdo vše najednou?

Představme si bytost, která nežije svoji správnou lateralitu + nezná/nerespektuje svoje HD nastavení + je pod vlivem rodinných vzorců.

Tato bytost se snaží řídit auto z místa spolujezdce. Neví, jak se auto řídí, a tak postupně zkouší čudlíky, páčky a pedály metodou pokus omyl. Na různých místech auta mu sedí množství lidí, kteří mu mluví do směru jízdy, rychlosti atd., a překáží ve výhledu. A ještě má zavazadlový prostor plný cizích zátěží.

Pak se není čemu divit, že tolik lidí tvrdí, že život je těžký a samé utrpení.

Co s tím?

Někomu to nevadí a prostě to „takhle doklepe“. I to může být ta správná cesta životem, pokud se tak člověk vědomě rozhodne. Ale někdo by si rád zkusil, jaké to je, řídit auto z místa řidiče. Také by rád zjistil, co má za „káru“, aby ji používal na poli, na silnici, na závodním okruhu nebo s ní přepravoval lidi či náklady dle jejího účelu. Chtěl by znát všechna tlačítka a umět ji dobře řídit a používat stěrače, když prší, a světla, když je tma, a znát všechny funkce, které jeho vozidlo má. Určitě by bylo příjemné si zkusit jet sám, kam se mu zachce – bez kibiců a jejich kufrů. Užívat si plný výhled ze všech oken … a žít sám sebe …

Zajímavé na tom je, že my sami si nejsme vědomi, jak hluboce jsme v daných záležitostech ponořeni, připadá nám náš stav „normální“. Až když se nevědomé vlivy zviditelní a pochopíme je, už jimi nejsme ovládáni a můžeme je změnit.

Kde tedy začít, když to chci změnit?

Kdekoliv z výše uvedených záležitostí, kam to danou bytost přitáhne.

Lidé, kteří nabízí výklad Human design, tvrdí, že pomocí zjištění, ověření a respektování vlastního nastavení HD, mohou lidé nabrat energii = zjistit, v jakém vozidle to vlastně sedí a jak se řídí.

Na semináři Leváctví a praváctví, mozek v rovnováze, mužsko/ženská polarita si mohou účastníci ověřit, zda žijí svoji lateralitu a případně se mohou přepólovat = přesednout si z místa spolujezdce na místo řidiče.

Na rodinných konstelacích nebo jiných energetických terapiích (homeopatie, kineziologie, NLP atd.) je možné zjistit zdroj a sílu energetického rodinného vlivu a uzdravit jej = vyložit cizí kufry a vysadit cestující.

Výše uvedené je důvodem, proč na našich seminářích informativně seznamujeme účastníky s existencí human designu a s možnostmi, jak uzdravit rodinné vlivy.

Speciální poděkování v tomto článku patří mému muži Honzovi za kreativní vytvoření analogií s automobilem.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.