O human designu

Všeobecné informace o systému human design

Zjistila jsem sama na sobě a mé rodině, že je velmi užitečné znát svoje vlastní nastavení human design (HD). Nechala jsem si udělat výklad HD od lidí, kteří se tímto tématem profesionálně zabývají. Velmi mi to pomohlo pochopit, proč mám některé věci jinak než ostatní členové rodiny. Zároveň mi to pomohlo pochopit a přijmout, že každý jsme úplně jiný. I když je HD systém, má v něm každá bytost svůj vlastní individuální jedinečný „šuplík“. Nastavení Human designu je dané datem, časem a místem narození. Proto je důležité vědět, nebo si zjistit svůj čas narození co nejpřesněji (od rodičů, na matrice, v porodnici, na krajském úřadě nebo například pomocí kineziologie).

Účastníkům seminářů L/P doporučujeme, aby se seznámili se svým vlastním nastavením HD. Výklad HD je zajímavá věc, ale největší přínos člověku přinese, když si své nastavení ověří v praxi a začne jej respektovat ve svém životě, experimentovat s ním a používat jej. Systém HD je velmi složitý a pro mě je náročné se tím prokousávat sama. Pro většinu lidí je vhodnější počáteční osobní výklad svěřit do rukou profesionálů, kteří tento systém studují mnoho let.

Nedokážu (díky svému nastavení HD) doporučovat něco, co jsem si sama nevyzkoušela. Nechala jsem si výklad svého HD udělat u několika lidí, kteří jsou na dané téma vyškolení odborníci a poskytují osobní výklady v češtině. A protože každý z nich má svoje vlastní nastavení HD, tak i jejich pojetí výkladu je jedinečné. Nemohu napsat, že někdo z nich je lepší nebo horší. Každý výklad mi něco dal. Některý více, některý méně. Moje preference jsou ovlivněny mým vlastním nastavením HD, a tedy platí pouze pro mě.

Tento článek měl původně sloužit k tomu, aby si čtenář mohl vybrat z více možností poskytovatelů služeb výkladů HD. V současné době je již tolik poskytovatelů těchto služeb, že zde nikoho neuvádím konkrétně. Stačí si do vyhledávače zadat „Human design, osobní výklad“ apod. a vybrat si dle vlastního pocitu.

Videa a články

Na youtube je možné najít i zajímavá videa se základními informacemi např.:

Informace v angličtině

Velké množství informací k Human design lze najít v angličtině. Přikládám několik zajímavých odkazů k základním informacím.

Na našich seminářích seznamujeme účastníky se základními informacemi a účelem HD a podporujeme je v tom, aby své nastavení respektovali. Z tohoto důvodu nejsou naše „seminářová pravidla“ shodná pro všechny účastníky. Účastníci se tedy mohou cítit komfortně a nenutit se do něčeho, s čím nejsou v souladu a není v souladu s jejich osobním nastavením.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.