Proces přepólování a vliv na život

Není doporučeno provádět přepólování bez úplného otestování a bez 100% jistoty, zda jsem levák nebo pravák.

Testování nabízíme pouze na vícedenních seminářích, kde je detailně probírán i proces přepólování.

Přepólování na správnou lateralitu není samospásný proces, který musí vše vyřešit. Je to jeden z puzzlíků do skládačky osobního rozvoje. Pro každou bytost může mít tento puzzlík jinou důležitost a tedy i jiný dopad.

Smyslem přepólování je změnit své chování tak, aby se mozek dostal do rovnováhy, která je mu přirozená a byla vlivem nesprávné laterality vychýlena.

Představme si opět skrytého leváka jako řidiče auta jezdícího na zpátečku. Na začátku přepólování dojde k zastavení auta a změně směru jízdy popředu. Už jen rozhodnutí zastavit, je velký životní krok. Levák se rozjede dopředu nejprve na první rychlostní stupeň. Ne, že by to byla nějaká razantní změna rychlosti proti stavu předtím. Cítí se divně, není zvyklý koukat se dopředu, učí se vlastně úplně znovu řídit auto. Za chvíli to ale jde lépe, tělo tak nebolí a celkově je řízení auta jednodušší, přirozenější, lehčí, bez námahy. Po nějaké době, zkusí levák zařadit dvojku. Takhle rychle ještě nikdy nejel! Postupně si zvyká na stále vyšší rychlost – třetí, čtvrtou, pátou i šestou rychlost. Pak je to teprve ta skutečné snadná jízda životem!

Celkově dojde při přepólování k energetické harmonizaci nerovnováhy těla na všech úrovních – mentální, emoční i fyzické. Mnohé činnosti v životě se stanou lehčí, uvolněnější, plynulejší, bez námahy.

 • levák najde a začne projevovat plně svoji sílu,
 • získá pocit, že se konečně dostal ke své podstatě,
 • zmizí vnitřní tlak, neklid a chaos,
 • najde vnitřní klid, je ve svém středu,
 • je méně unavený, lépe spí,
 • je více přítomný, více se cítí,
 • mysl ho přestane ovládat,
 • postupně zmizí výbuchy vzteku,
 • muž se dostane ke své mužské síle,
 • žena se uvolní do ženskosti,
 • zlepší se rétorické schopnosti a projevy na veřejnosti,
 • je pohotový a spontánní,
 • vytratí se nebo zmírní zdravotní potíže,
 • zlepší se koordinace a pohyblivost těla,
 • zlepší se fyzická výdrž,
 • extrémní projevy se zmenší nebo zmizí,
 • snadněji se učí,
 • začne vnímat i dělat věci intuitivně bez nadměrného přemýšlení,
 • začne se celkově cítit dobře,
 • najde radost ve svém životě.

Rozhodnutí přepólovat se a žít ve své správné lateralitě je velký životní krok a je jen na každém osobně. Nelze nikoho do přepólování nutit (ani malé dítě).

Správně používaná lateralita u leváka
meč a pero v mužské ruce, růže v ženské ruce

Přepólováním na správnou lateralitu nemusí zmizet všechny příznaky. Některé příznaky mohou mít ještě jinou související příčinu např. kopírování modelů chování v rodině nebo traumata, která si člověk zažil v dětství (viz video 58:45 min). Tyto modely chování lze změnit jinými metodami, technikami a terapiemi. Účastník těchto metod (který nežije svoji správnou lateralitu) nemusí být bez přepólování na správnou lateralitu schopen tyto metody plně aplikovat ve svém životě.

JAK PROBÍHÁ PROCES PŘEPÓLOVÁNÍ?

Základem pro přepólování je dobře provedené testování a zjištění skutečné laterality na energetické úrovni. Testy, které jsou k dispozici na internetu jsou povrchní a neúplné. Skrytý levák sám sebe těžko objektivně a nezávisle otestuje během pár minut, když navíc ví, jaký má být výsledek testu. Pro mysl je jednodušší zůstat u toho, jak to je (to zná a je na to zvyklá) než připustit změnu, i když by mohla být k lepšímu. Lidská mysl dokáže výsledek jednoduchých testů podvědomě ovlivnit tak, aby nenastala změna. Mozek skrytého leváka je navíc přetížený a my po něm chceme, aby po dlouhých letech pilování činností k dokonalosti, začal dělat vše jinak. A ještě hodláme mysl zbavit moci nad námi.

Testování se provádí na semináři v klidu, v delším časovém intervalu pod vedením zkušeného lektora. Mysl dokáže výsledky testu interpretovat opačně, než vnímají všichni okolní nezávislí pozorovatelé. Musíme jí dát čas, aby informaci o změně jemně vnímala, slyšela, viděla, přijala a po malých dávkách zpracovala.

Zažité modely chování člověk mění a přímá v následujícím pořadí.

 1. na mentální úrovni (mysl připustí = pochopí změnu),
 2. na emoční úrovni (člověk přijme vnitřně změnu na emoční úrovni, zpracují se citová traumata spojená se starým modelem),
 3. na fyzické úrovni (z buněk v těle se vyplaví stará neplatná informace na energetické urovni a změna je plně implementována).

Nejdůležitějším a prvním krokem v přepólování je tedy zpracování správné laterality na mentální úrovni – v mysli. Jedná se o nejtěžší krok. U dospělých skrytých leváků je celkový proces přepólování závislý na jejich momentální připravenosti ke změně laterality a jejich vůli. V tomto období většinou mohou nastat resistence ze strany mysli. Mysl nechce změnu a vymýšlí různé důvody, proč to nechat tak, jak to je. Leváci se mohou cítit v novém stavu nešikovní a mysl tak může získat převahu a celou změnu zvrátit. Proto je potřeba začít velmi jemně, aby se levákům nepřevrátil ze dne na den celý život (zejména muži). Obrazně řečeno začne levák zkoušet pomalu jezdit popředu na „jedničku“ ne hned na „čtyřku“. Mysl tímto způsobem pomalu a postupně připustí změnu na základě postupných pozitivních vlivů na organizmus. Při radikální změně se mysl více brání, zapojí se obranné mechanismy a může se celý proces zastavit.

Během období přepólování mohou leváci zjišťovat, že mnoho činností provádí jako leváci už dlouho a ani o tom neví. Časem začnou dělat i další věci automaticky tou správnou rukou. Leváci mohou zjišťovat, kolik zdánlivě běžných záležitostí je přizpůsobeno jen pro praváky (třeba klávesnice). Může to pro ně být pohonem k tomu, aby se skutečně plně přepólovali a byli tak více sami sebou ve své opravdové síle.

V období přepólování dochází v organizmu k významné energetické změně na všech úrovních. Bortí se staré zažité modely a může docházet k dočasnému zhoršení zdravotního stavu. Může se objevit i celková zvýšená únava. Dochází k vyplavování starých psychických i citových traumat. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o dočasné zhoršení a vyplavením traumat bez jejich potlačování dojde k úplnému uzdravení. V tomto období je doporučeno, pokud možno co nejméně do procesů zasahovat, zachovat klid a spíše nechat procesy proběhnout, případně je podpořit vhodnou terapií nebo přírodní léčbou (individuálně dle zkušeností a uvážení každého jednotlivce). Celková doba úplného přepólování se může pohybovat v řádu měsíců až roků, záleží na individuálních podmínkách každého jednotlivce.

Nelze tedy očekávat (ale možné je vše), že když máme něco zažité desítky let, změní se to během pár dní. Čím je člověk starší, tím pro něj může být přepólování náročnější a pomalejší. U starších lidí může jít o tak významný zásah do vlastní identity, že se ke změně laterality neodhodlají. I to je v pořádku. Každý máme svoji vlastní životní cestu.

Mnoho přepólovaných leváků uvádí, že změna laterality pro ně byla velkým životním zlomem a nejzásadnější změnou (někteří to přirovnávají k záchraně života). Nalezli sami sebe, svoje talenty a dary a začali se věnovat své skutečné životní práci. Přirovnávají to k pocitu, že vyhráli v loterii. Život ve správné lateralitě je postupně mnohem jednodušší a významně se zlepší jeho kvalita na všech úrovních – rodina, partnerství, zdraví, životní práce a celková spokojenost.

Pro mě bylo přepólování velkým posunem. Vše, co jsem do té doby „nacpala do mysli“ a nebyla schopná aplikovat v životě, nebo jsem používala jen částečně, si postupně dosedalo. Traumata a modely, ke kterým jsem do té doby neměla přístup, se otvírala a mohla jsem je zpracovat na další úrovni. U mě se tedy nejedná o „finální krok“, ale o jeden z puzzlíků. Z mého pohledu u mě chyběl puzzlík uprostřed a při přepólování se vše, co jsem do té doby absolvovala, lépe začalo propojovat. Vnímala jsem změny ihned po semináři, ale i po dvou letech od semináře se mi stále objevují drobné změny. Tímto puzzlíkem se mi otevřely další možnosti osobního rozvoje, přístupu ke mě samotné, většímu vnitřnímu klidu a celkově pohodověnjšímu životu. Bez důkladného testování a semináře se všemi informacemi bych to nezvládla. Ale to je moje zkušenost, každá bytost to může mít odlišně ….

Zkušenosti s procesem přepólování od účastníků semináře jsou zde.

číst dále ….