Odkazy a tipy

na weby a filmy k tématu leváctví a praváctví

https://körperintelligenz.de/Karl Grunick popsal princip laterality a je autorem metody souboru cviků pro energetické zjišťování laterality. Na jeho seminářích jsem se s tímto principem a vazbou na mužsko ženskou polaritu seznámila. Karl dále učí K.I. – inteligenci těla.

www.zijsvoulateralitu.czJan Kodad. Princip laterality, se kterým se seznámil na semináři ho tak zaujal, že prošel následně výcvikem u Karla Grunicka. Věnuje se šíření principu laterality a pořádání akcí s tím spojených. Na této stránce naleznete odkazy na články, vědecké práce, experimenty, literaturu a jiné zdroje informací, které potvrzují některé zásadní informace publikované na jeho i mém webu.

Další odkazy týkající se leváctví a praváctví (laterality) mohou obsahovat informace odlišné od principu a informací, které uvádíme na našem webu.


František Synek, Záhady levorukosti, asymetrie u člověka – tento český logoped popsal v knize mnoho pozorování vlivu nežití přirozené „funkční asymetrie“ (laterality) na psychický a emoční stav dítěte. Jeho pozorování a závěry jsou velmi cenné a v převážné většině souhlasí s principy, který zde uvádíme. Dobře popisuje následky nežití leváctví na řeč a schopnosti učení u dětí. Publikaci lze objednat na stránce odkazu. Bohužel předběhl dobu a jeho postřehy nebyly přijaty odbornou veřejností.

www.levactvi.cz – stránky Mgr. Ivo Vodičky, který je pedagog a levák. Zabývá se mnoho let vším kolem leváctví a specializuje se zejména na psaní leváků. Na webu je mnoho užitečných informací.

lefthander-consulting.org – stránky Dr. Johanny Barbary Sattler, která se tématem laterality zabývá v Německu a napsala několik publikací na dané téma. Její pojetí cviků na zjišťování laterality se odlišné od cviků Karla Grunicka. Přesto jsou její testy na zjištění laterality věrohodnější než stávající veřejně známé testy.

https://channelmcgilchrist.com/ – stránky Dr. Iana McGilchrista, který se zabývá mozkem a odlišnostmi v kvalitách hemisfér. Je autorem knihy „Mistr a jeho vyslanec: Rozdělený mozek a utváření západního světa.“ Zajímavě popisuje mužské a ženské kvality jednotlivých hemisfér a vliv na stav našeho světa. Jeho dokument „Rozdělený mozek“ běžel v roce 2022 na ČT2, nyní už není dostupný, ale lze jej zhlédnout v angličtině.


Média a články k tématu

www.rodice.com – článek k mezinárodnímu dni leváků 13.8 – Máte doma dítě leváka, praváka, „ambidextra s nevyhraněnou lateralitou“ či se „zkříženou lateralitou“?

Rodina a škola – článek Levák nebo pravák? v číslě 8/2023.


Filmy o skrytých/přeučených levácích

Králova řeč (King´s Speech, 2010)


spolupracujeme s:

letáček – informace o akcích, kurzech, seminářích

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.