Jste zaseknutí? Otestujte si vlastní lateralitu

Proč? Protože bez používání správně laterality může být náš osobní vývoj zbrzděn, nebo dokonce zastaven.

Kromě fyzického (hmotného těla) je naší součástí dalších sedm jemnohmotných těl. Zde uvedu jen další dvě:

  • Druhé tělo – emoční tělo – je nositelem emocí, pocitů a instinktů
  • Třetí tělo – mentální tělo – je nositelem našich myšlenek, představ a racionálních poznatků

Máme ještě dalších 5 jemnohmotných těl, ale těmi se nyní nebudeme zabývat.

Všechna naše těla jsou v rovnováze, jedná se o celistvý energetický, vzájemně propojený systém.

Náš vývoj probíhá neustále ve všech našich tělech. Každou vteřinu přijímáme informace a podněty (energie) na mnoha úrovních a jsou zpracovávány v našem fyzickém těle i v jemnohmotných tělech. Naše těla podněty vyhodnocují a reagují na ně. Na základě našich reakcí získáváme další nové informace. Tímto způsobem se zkušenostmi učíme a vyvíjíme.

Není možné, aby jedno tělo bylo v nerovnováze s ostatními. Mentální ani emoční tělo nevidíme, ale je velmi dobře poznat na vnějším fyzickém vzhledu těla, jak se člověk cítí na emoční i mentální úrovni. Jistě zažíváte často situaci, že přesně víte i beze slov, jak se cítí člověk před vámi, nebo co si právě myslí. Tak jasně se odráží mentální a emoční tělo nejen ve vzhledu fyzického těla.

Vývoj a učení probíhá ve všech tělech. Pokud je některé tělo „zanedbáváno“, ostatní těla se vyvinou jen do určité úrovně a pak se vývoj zastaví – zasekne.

Jako příklad rozvoje fyzického, mentálního a emočního těla může velmi dobře fungovat moje vlastní zkušenost z volejbalového týmu. Do určitého věku se s námi pracovalo pouze na fyzické přípravě – rozvoj fyzického těla – běhání, obratnost, výdrž, technika odbíjení atd. Vyhrávalo družstvo s nejvíce fyzicky zdatnými hráčkami.

Jak jsme postupně rostly, už nestačila jen fyzická zdatnost. Bylo potřeba vytříbit strategii a taktiku hry. To představuje rozvoj mentálního těla. Začaly se propracovávat herní systémy, různé útočné a obranné taktiky proti konkrétnímu soupeři nebo v pokročilejší fázi proti konkrétní hráčce.

Vývoj pokračoval dál a zjistilo se, že výhodu mají týmy, které dokáží dobře pracovat i s emocemi a takzvaně „to prodat na hřišti“. Právě koučové, kteří mají v týmech na starosti rozvoj emočního těla, hecují tým a pracují s emocemi. Výhodu má tým, který dokáže dobře v každém momentě pracovat s aktuálními emocemi a nenechá se „rozhodit“ současným stavem zápasu. Na tomto principu fungují i fanoušci – zdroj pozitivních emocí.

Ze svého mládí si pamatuji zápas, kdy jsme na pokyn našeho trenéra při rozcvičení trefovaly smečemi labilního trenéra soupeřek. Tři až čtyři trefy míčem do jeho blízkosti ho dokázaly tak rozhodit, že přenesl svoji frustraci na celý tým a my vyhrály, přestože jsme byly po fyzické a taktické stránce horší tým. Byly jsme mladé, ambiciózní a ochotné bojovat na všech úrovních. Bohužel to fungovalo i obráceně. Pokud našeho trenéra rozčílil rozhodčí „nespravedlivým“ výrokem, těžko jsme se vracely do hry.

Z výše uvedeného je zřejmé, že výhodu má ten, kdo rozvíjí všechny úrovně – fyzickou, mentální i emoční.

Jak to souvisí s lateralitou?

Lateralita patří k fyzickému tělu. Jedná se o jeho energetické nastavení fyzického těla. Nesprávně používaná lateralita způsobuje nejen horší hybnost těla, ale omezuje i možnosti rozvoje fyzického těla. Takový člověk se rozvíjí v mentální i emoční rovině nesrovnatelně pomaleji a někdy se dokonce vývoj úplně zastaví. Může se to projevit až zaseknutím a nemožností dalšího vývoje (obvykle v roli oběti). Tento hendikep nelze dohnat dalšími pokusy o rozvoj mentálního těla (např. formou studia, čtením a krmením mysli) ani rozvojem emočního těla (meditacemi, terapiemi). Je potřeba posunout vývoj fyzického těla a respektovat přirozenou lateralitu.

Po přepólování na správnou lateralitu dochází velmi často k výraznému vývojovému posunu. Pohne se vývoj fyzického těla a vše, co bylo do té doby zvědoměno na mentální úrovni (co už jsme slyšeli stokrát a víme to) a uvolněno na emoční úrovni (co už jsme stokrát oplakali nebo odpustili) se bez úsilí mění a stává fyzickou realitou. Modely, se kterými nešlo dlouhodobě pohnout, mohou postupně mizet a člověk se dostává ke své skutečné síle a vnitřnímu klidu.

Ani správná lateralita není všelék na všechno. Jedná se o puzzlík do skládačky a na každého může mít úplně jiný rozsah dopadu. Na semináři Leváctví a praváctví je možné si zjistit svoji skutečnou přirozenou lateralitu.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.