Vliv laterality na partnerský život

Partneři spolu tvoří pár a uzavřený celek. Můžeme si to představit jako kouli vytvořenou z monády, kde muž tvoří bílou část s černou tečkou vlevo a žena tvoří černou část s bílou tečkou vpravo. Uvnitř monády (páru) se nemůže nikde objevit prázdný prostor. Pokud v páru někdo něco změní (rozšíří nebo uvolní svůj prostor), druhý z páru na to zareaguje buď ústupem nebo rozšířením. Zároveň mimo koupli se nemůže nic dostat ven. Obě „hmoty“ se přitahují a mezi nimi se tvoří „náboj“ jako na baterii mezi plus a mínus. Jedno bez druhého nemůže být a dohromady tvoří harmonický celek.

Představme si muže skrytého leváka, který disponuje více v ženskou energií (protože nemůže plně projevovat svoji mužskou energii levou/dominantní stranou těla). Jakou si přitáhne k sobě partnerku? Partnerku, u níž je výraznější mužská energie. Pokud to bude skrytá levačka, mohou být v partnerství spokojeni a jejich vztah bude vyvážený. Je však zřejmé, že muž nemůže naplno projevit svou mužskou sílu a žena svou přirozenou ženskost. Aby to bylo zcela zřetelné, jejich vztah je znázorněn v následující monádě. Žena má mnohem větší bílou tečku mužství a muž mám mnohem větší tečku ženství. Není možné, aby každá tečka byla jinak velká.

Co se stane, když jeden z nich svoji skutečnou lateralitu/sílu objeví a začne ji projevovat? Muž sníží svůj rozsah ženské energie (černá tečka) a tím se mu navýší rozsah jeho mužské energie (bílé pole). U ženy to bude naopak: zvýší se celková ženské energie (černá plocha) a sníží se množství mužské energie (bílá tečka). Tato změna není skoková, probíhá postupně, vždy jen o kousíček. Monáda se postupně promění do stavu jako na prvním obrázku.

V tomto kontextu je nutné podotknout, že pro vztahy je správná lateralita velmi zásadní záležitostí. Pokud je ve vztahu jen jeden skrytý levák a přepóluje se, může dostat vztah úplně jiný rozměr. Mohou se pohnout letité modely ve vztahu, se kterými dosud nešlo pohnout.

Mohou spolu žít lidé s různou lateralitou?

Ano, mohou spolu spokojeně žít v jakékoliv kombinaci. Žádná z uvedených kombinací není nevhodná:

 • pravák + pravačka
 • pravák + levačka
 • levák + levačka
 • levák + pravačka

Je ovšem nutné poznamenat, že některé kombinace mohou pociťovat vnitřní rozpor s některými společenskými konvencemi. Mohou pro ně být pocitově nepříjemné každodenní záležitosti v partnerském soužití. Pro všechny kombinace párů ale existuje způsob, jak spolu žít bez těchto nepříjemných pocitů, pokud znají svoji správnou lateralitu, principy mužsko-ženské kvality a jsou ochotni se vzdát některých striktních společenských konvencí.

Pro názornost uvádím několik běžných denních záležitostí partnerů, na nichž se projevuje lateralita v partnerském soužití:

 • držení se za ruku na procházce
 • sezení vedle sebe
 • objímání se
 • spaní vedle sebe v posteli

Pro každou kombinaci L/P je vhodná a příjemná jiná varianta. Pokud to partneři nevědí, mohou při vzájemném soužití pociťovat nepříjemné stavy, aniž by věděli, že to je způsobeno lateralitou. Praktické použití je podrobně vysvětleno a vyzkoušeno na semináři Leváctví a praváctví. Proto je možné tam občas slyšet výkřiky typu:

 • Tak proto se s ní nechci držet za ruku na procházce!
 • Tak proto mě přijde objetí s ním „o ničem“ a s jinými muži příjemné!
 • Tak proto spíme obráceně, než se říká, že se má spát!

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.