Testování laterality

Jsem levák/levačka nebo pravák/pravačka?

Člověk sám sebe těžko objektivně a nezávisle otestuje během několika minut, když navíc ví, jaký má být výsledek testu. Lidská mysl dokáže výsledek jednoduchých testů (nalezitelných na internetu) podvědomě ovlivnit tak, aby nenastala změna.

NENÍ MOŽNÉ ZASÍLAT SEZNAM TESTŮ EMAILEM, POŠTOU ANI DĚLAT TESTY PŘES SKYPE NEBO PO TELEFONU. NEJEDNÁ SE O DOTAZNÍK, ALE O FYZICKÉ CVIKY, KDE JE NUTNÝ PŘÍMÝ KONTAKT S TĚLEM TESTOVANÉHO. SEZNAM TESTŮ NENÍ V ŽÁDNÉ KNIZE, ANI ČLÁNKU ANI VE VIDEU.

Testování probíhá samostatně, ve dvojicích nebo v menších skupinkách podle typu testu. Pro některé testy je potřebná účast žen i mužů. Velmi důležitá je role spolupracovníka/ů testovaného. Spolupracovník zvenku nezávisle a objektivně vnímá výsledek testu (pozorovateli je jedno, jestli je testovaný levák nebo pravák, tak nemá tendence výsledek zkreslovat). Sami testovaní nemusí ze začátku vnímat jasně rozdíl ve cvičeních. Cviky je nutné provádět přesně, aby byl výsledek jednoznačný. Reakce těla nemusí být vždy viditelná okem, ale je vnímatelná energeticky dotykem. Proto je nutná fyzická přítomnost testovaného, spolupracovníka a lektora, který případně opraví nesprávné provedení cviku.

Individuální testování ani osobní konzultace nenabízíme.

Máme vyzkoušeno, že se lidé nedokáží ani během 2-3 hodin uvolnit tak, aby bylo možné testování kvalitně a věrohodně provést. Pak se jedná o zbytečné plýtvání času všech zúčastněných. Testování obsahuje desítky cvičení a je potřeba dostatek času na jejich správné provedení. Na některé testy je potřeba více spolupracovníků (až 5) nebo kombinace žen i mužů.

Úplné otestování laterality probíhá na vícedenních seminářích Vědomá levo a pravorukost. Sejdou se lidé se stejným záměrem a mají zde dostatek času na to, aby se uvolnili, nechali v desítkách testů projevit skutečné přirozené nastavení těla a vstřebali všechny související informace.

Při provádění testů na lateralitu nezáleží na jednotlivých cvičeních, ale až součet výsledků všech testů jednoznačně vypovídá o tom, zda se jedná o praváka nebo o leváka.

Ochutnávky jsou nabízeny jako dvouhodinové přednášky s uvedením do tématu správné laterality bez testování laterality. Aktuální odkazy jsou přístupné vpravo v bočním menu. Ochutnávky pořádáme i na vyžádání v různých městech.

TESTOVÁNÍ LATERALITY U DĚTÍ

Dostáváme mnoho dotazů na možnosti testování dětí. Na vícedenní semináře je možno se přihlásit, pokud je účastníkům minimálně 18 let. Mladší osoby mohou být na semináři pouze po dohodě s lektory v doprovodu zodpovědného dospělého a to v minimálním věku 14 let. Program není uzpůsoben pro mladší děti.

Běžným a přirozeným jevem v rodinách je, že děti kopírují modely chování svých rodičů. Rodiče pak často mají pocit, že „problém“ je s dítětem. Ve skutečnosti jim však dítě pouze zrcadlí jejich vlastní chování. Někdy si rodič takové chování sám „zakáže“, ale dítě vnímá energetickou nerovnováhu a projevuje nevědome pak chování, které vlastně není jeho, ale jeho rodiče. Poté, co rodič přijme a vyřeší příčinu svého chování (aniž by dítě o tom muselo vědět) energetická nerovnováha zmizí a dítě přestane toto chování projevovat. I to je jeden z důvodů proč doporučujeme se podívat na lateralitu prioritně u rodičů a pak následně (pokud je to ještě potřeba) u dětí.

Dospělí (rodič), který absolvuje seminář, a sám si srovná svoji vlastní lateralitu je později schopen otestovat svoje dítě (nedoporučujeme testovat cizí děti). Zároveň z vlastních zkušeností může dítěti vysvětlit základní informace a podpořit jej v případných dalších krocích (s ohledem na věk). I pro děti platí to stejné co pro dospělé, že rozhodnutí přepólovat se je na každém osobně a není možné nikoho (ani malé dítě) do přepólování nutit.

číst dál …..