Mužská a ženská strana těla

V oblasti osobního rozvoje je velice rozšířena polopravdivá informace, že pravá strana těla je mužská a levá strana těla je ženská. Tato informace NEPLATÍ pro všechny lidi. Platí pouze a jen pro praváky. Leváci mají mužskou a ženskou stranu těla zrcadlově obráceně.

Vychází to logicky z principu rozmístění hemisfér a jejich křížovému propojení se stranami těla.

U praváků i leváků platí, že:

 • dominantní hemisféra vykazuje mužské kvality.
 • kreativní hemisféra vykazuje ženské kvality.

Leváci mají hemisféry umístěné zrcadlově obráceně než praváci a z tohoto důvodu jsou zrcadlově i mužsko-ženské kvality polovin těla.

LEVÁK a LEVAČKA
Levá strana těla = mužská = dominantní = jang
Pravá strana těla = ženská = kreativní = jin

PRAVÁK a PRAVAČKA:
Pravá strana těla = mužská = dominantní = jang
Levá strana těla = ženská = kreativní = jin

Nezáleží na tom, zda je daná bytost žena, nebo muž.

Mezi další rozšířené mýty patří to, že někdo může mít dominantní pravou ruku a současně levou nohu. Principiálně není možné, aby měl člověk ruku a nohu na jedné straně těla v různé kvalitě. Vždy se jedná o celou polovinu těla, která je dominantní a celou polovinu těla, která je kreativní (hranice křížení je v úrovni obočí).

Chybně interpretovaná je rovněž informace o tom, že dominantní strana těla je ta, kterou konkrétní činnost děláme. Nebere se v úvahu to, že daná činnost může být okoukaná nebo nuceně naučená na konkrétní stranu těla.

Takto opačně však někteří lidé své tělo používají (přeučený a skrytý levák). Důvodem může být to, že byli donuceni psát pravou rukou, protože je na to ve společnosti kladen velký důraz a je to vyžadováno. Sami si během života zjistili, že levou nohou/rukou je některé činnosti více baví, a tak je dělají levou nohou/rukou, protože tam není tak výrazný společenský tlak (např. držení telefonu u ucha).

Lidé, kteří nežijí ve své správné lateralitě, mohou uvnitř sebe vnímat energeticky chaos ve vnímání mužské a ženské strany těla. Typické je vnímání, že vnitřní „muž“ je slabý a jemný a vnitřní „žena“ je tvrdá a silná. Může to být i pocit, že tyto dvě kvality jsou oddělené a nespolupracují. Také mají různé množství dalších příznaků nežití správné laterality z důvodu opačného používání svého těla. Většinou je ani nenapadne, že by to mohlo souviset právě s nežitím správné laterality.

Při terapiích a léčbách pak mohou vznikat chybné interpretace v tom, s kterou kvalitou (rodičem, předkem) je spojena daná záležitost. Z principu laterality, jak jej zjistil a ověřil Karl Grunick, platí následující:

 • mužská strana vykazuje mužské kvality a může souviset s mužskými předky (u praváků pravá, u leváků levá).
 • ženská strana vykazuje ženské kvality a může souviset s ženskými předky (u praváků levá, u leváků pravá).

Příkladem může být například bolest pravého kolena. S kým to tedy souvisí, s otcem nebo s matkou? Existuje několik možností příciny (jen z pohledu mužsko/ženské kvality a laterality):

 1. Daná bytost je pravák = může to souviset s mužskou kvalitou (např. otcem).
 2. Daná bytost je levák = může to souviset s ženskou kvalitou (např.matkou).
 3. Daná bytost je skrytý levák = je mu řečeno, že to může souviset s mužskou kvalitou, ale ve skutečnosti to může souviset s ženskou kvalitou.
 4. Daná bytost je skrytý levák v pokročilejším věku, kdy se začíná projevovat přetížení pravé strany těla = nesouvisí to ani s jednou kvalitou, ale jako následek nežití správné laterality.

Nová germánská medicína poskytuje jako jediná, kterou v současné chvíli znám, rozšířený pohled na tyto příčiny. Pozitivní je, že u diagnostiky příčiny rozlišuje NGM skutečnost, zda je daná osoba levák nebo pravák. Bohužel testy, které využívají, mají malou vypovídací schopnost. Pokud je lateralita chybně otestována, nemusí být léčba účinná.

Více o následcích nežití správné laterality lze najít v příznacích nesprávné laterality.

Proč se to neví?

Tato informace je známá, ale není všude využívaná. Spíše se jedná o náhodná občasná pravidla, která byla zjištěna na základě empirických zjištění.

Vezměme jako příklad používání injekcí. Kam se dává očkování, z které ruky se odebírá krev? Většinou (automaticky) z levé ruky a do levé strany těla. Sestra se ale někdy podívá, která žíla je lepší, nebo se dokonce zeptá, zda je dotyčný levák nebo pravák. Když řekne pravák, použije levou stranu těla, ale když řekne levák, použije pravou stranu těla. A to je dle principu laterality správně. Reakce dominantní strany těla na injekce, a očkování bývá silnější než na kreativní straně.

Doporučení

Z výše uvedeného vyplývají minimální doporučení pro interpretaci potíží v souvislosti s mužskou nebo ženskou kvalitou, které je vhodné dodržovat:

 • rozlišovat dle laterality souvislost strany těla s mužsko ženskou kvalitouleváci a praváci zrcadlově,
 • ověřit správnou lateralitu dané osoby před diagnostikou a nespoléhat se na její tvrzení, že píše pravou rukou a je tedy pravák, (rozdílovými testy nikoliv těmi, které jsou všeobecně rozšířené, protože mají nízkou vypovídající schopnost) – doporučený článek Zkřížená lateralita a ambidextrie neexistují
 • vše nemusí nutně souviset s mužskou a ženskou kvalitou.

Všechny výše uvedené principy si účastníci zažívají a zkouší na semináři Leváctví a praváctví. Pouze při současné znalosti principu a prožitků na vlastním těle dochází k implementaci v našem systému a tato zkušenost je pak v životě kdykoliv k dispozici.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.