Řečové „vady“ a nesprávná lateralita

O tom, že leváci mohou na nucení psát pravou rukou reagovat koktáním, se ví již mnoho desítek let. Proč k tomu dochází a proč se řečové vady vyskytují častěji u mužů?

Na toto téma mě přivedla skutečnost, že se na seminářích laterality častěji objevují se zjevnými řečovými vadami muži než ženy. Příčiny řečových vad a odchylek mohou být i jiné. Zde se zabýváme jejich souvislostmi s nesprávnou lateralitou.

Mezi řečové „vady“, které se u účastníků objevují, patří například koktavost, zadrhávání, nesrozumitelnost řeči a zastřený hlas. Občas se objeví i někdo, kdo u mluvení dlouze mrká, až má při mluvení téměř stále zavřené oči a jen občas je na chvíli otevře (takové „inverzní“ mrkání).

Někteří dlouho hledají ta správná slova, nebo se nemohou „vyžvejknout“. Neudrží nit, a i když začnou větu, nedokončí ji a přeskočí na jiné téma a úplně se ztratí. Může to připomínat „cimrmanovskou“ neschopnost myšlenku „udržet“ nebo ji „opustit“.

Pravděpodobná příčina, proč se řečové vady více objevují u mužů = skrytých leváků než u žen = skrytých levaček, je dána fyziologickými odlišnostmi mozku muže a ženy. Muži mají pouze jedno řečové centrum, které je umístěno v dominantní hemisféře. Když žijí nesprávnou lateralitu, procházejí impulsy do řečového centra přes kreativní hemisféru, nikoliv přímo do dominantní hemisféry. To může způsobovat výše uvedené řečové vady.

Ženy mají také řečové centrum v dominantní hemisféře, ale mají ještě druhé, menší v kreativní hemisféře. To dokazuje i fakt, že mnozí muži po mrtvici v jedné části mozku přestanou mluvit, kdežto ženy ne.

Mnozí muži, kteří přicházejí na seminář s řečovou vadou a zjistí, že jsou skrytí leváci, odcházejí s úplně jiným pocitem z mluvení. Ostatní účastníci slyší, že daný člověk mluví plynuleji, hlasitěji, sebejistěji a je mu více rozumět. Děje se to i ženám. Na semináři nijak nevěnujeme mluvení, pouze provádíme cviky na zjištění laterality a necháváme, aby tělo projevilo své přirozené nastavení.

Jeden účastník se před seminářem sám nahrával. V době přepólování po semináři nahrávky porovnával a rozdíl v mluveném projevu byl velmi výrazný. Dva měsíce po semináři byl schopen provádět skupinu návštěvníků a vysvětlovat jim, co kde je. Toho nebyl před seminářem schopen.

Řečová vada nemusí vždy souviset s nesprávnou lateralitou. Jeden účastník přišel na seminář k řečovou vadou a zjistilo se, že je pravák a žije svoji správnou lateralitu. Příčina řečové vady byla jinde.

Můj syn mě jednou nahrával při čtení textu. V průběhu nahrávání jsem pomocí hmatky střídavě stimulovala pravou a levou ruku. Rozdíl v mluveném projevu byl tak velký, že nešlo záznam dodatečně digitálně upravit tak, aby byl mluvený text stejný. Všechny tyto informace pochází z mých pozorování a zkušeností. Vlastní názor na dané téma je na každém osobně.

Už víte, proč si lidé hrají s něčím (propiskou) v ruce, když mluví? Nevěřte mi, vyzkoušejte si to.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.