Proces přepólování a vliv na život

Přepólováním prochází lidé, kteří si na semináři zjistili, že nežijí svoji přirozenou lateralitu, a rozhodnou se k ní vrátit. Období přepólování trvá tak dlouho, jak si nastaví sám účastník semináře. Většinou 2 roky do té doby, než pomine většina příznaků a člověk začne přirozeně fungovat ve své správné lateralitě. Jde o individuální proces a každý účastník si ho řídí sám, dle konkrétních reakcí svého těla.

Proces přepólování může začít po dokončení celého souboru cviků a zjištění, zda je účastník levák nebo pravák. Dalším nezbytným krokem je rozhodnutí samotného účastníka, zda se chce na svoji správnou lateralitu přepólovat. Nelze nikoho do přepólování nutit (ani malé dítě).

Přepólování na správnou lateralitu není samo spásný proces, který vyřeší všechny potíže. Pro mnohé je to jeden z puzzlíků do skládačky osobního rozvoje. Pro každou bytost může mít tento puzzlík jinou důležitost, a tedy i jiný dopad.

Žití správné laterality vede k vymizení příznaků

Smyslem přepólování není „přehodit“ činnosti do druhé ruky, ale především dobrý pocit a vymizení příznaků/následků nesprávné laterality. Při přepólování se postupně a velmi pomalu změní podmínky v celém systému a mozek se samovolně bez úsilí dostane do rovnováhy.

Představme si skrytého leváka jako řidiče auta jezdícího na zpátečku. Na začátku přepólování dojde k zastavení auta a změně směru jízdy popředu. Už jen rozhodnutí zastavit, je velký životní krok. Levák se rozjede dopředu nejprve na první rychlostní stupeň. Ne, že by to byla nějaká razantní změna rychlosti proti stavu předtím. Je nezvyklé dívat se opačným směrem. Učí se vlastně úplně znovu řídit auto. Za nějaký čas to ale jde lépe, tělo tak nebolí a celkově je řízení auta příjemnější, jednodušší, přirozenější, lehčí, bez námahy. Po nějaké době, zkusí levák zařadit dvojku. Takhle rychle ještě nikdy nejel! Postupně si zvyká na stále vyšší rychlost – třetí, čtvrtou, pátou i šestou rychlost. Na rozdíl od zpátečky, má teď k dispozici několik rychlostí a samy se používají tak, jak je to aktuálně nejvhodnější. Nejdůležitější je však požitek z jízdy.

Celkově dojde při přepólování k energetické harmonizaci nerovnováhy těla na všech úrovních – mentální, emoční i fyzické. Mnohé každodenní činnosti se stanou přirozenější, lehčí, uvolněnější, plynulejší, bez přehnané námahy.

Přepólováním na správnou lateralitu nemusí zmizet úplně všechny příznaky. Některé příznaky mohou mít ještě jinou související příčinu např. kopírování modelů chování v rodině nebo traumata, která si člověk zažil v dětství (viz video 58:45 min). Tyto modely chování lze zpracovat jinými metodami, technikami a terapiemi. Tyto terapie nemusí být bez přepólování na správnou lateralitu plně funkční.

Jak probíhá proces přepólování?

Základem pro přepólování je kvalitně provedený soubor cvičení a zjištění laterality na energetické úrovni. (viz článek Cviky na zjištění laterality). Každý si je může vyzkoušet na Semináři Leváctví a praváctví, mozek v rovnováze, mužsko/ženská polarita.

Zažité modely/vzorce chování člověk mění a přímá v následujícím pořadí.

  1. na mentální úrovni: mysl na základě prožitků v těle připustí = pochopí změnu
  2. na emoční úrovni: člověk přijme vnitřně změnu na emoční úrovni, zpracují se emoce spojené se starým modelem,
  3. na fyzické úrovni: z buněk v těle se vyplaví stará neplatná informace na energetické úrovni a změna je plně implementována.

Nejdůležitějším a zároveň prvním krokem u přepólování je přijetí zjištěné správné laterality na mentální úrovni – v mysli. Jedná se o nejtěžší krok. U dospělých skrytých leváků je doba celkového procesu přepólování individuální. Je závislá na více faktorech a pohybuje se v rozmezí 1,5-3 roky. Mnozí účastníci pociťují výrazné změny již bezprostředně po něm.

Naše mysl nechce změnu a vymýšlí různé důvody, proč to nechat tak, jak to je. Proto je potřeba začít proces přepólování velmi pomalu, aby se skrytým levákům nepřevrátil celý život ze dne na den. Mysl tímto způsobem pomalu a postupně připustí změnu na základě postupných pozitivních vlivů na organizmus. Při radikální změně se mysl více brání, zapojí se obranné mechanismy a může se celý proces zastavit.

Nelze tak očekávat (ale možné je vše), že desítky let zažité vzorce se změní během pár dní. Čím je člověk starší, tím pro něj může být přepólování náročnější a pomalejší. U některých lidí může jít o tak významný zásah do vlastní identity, že se k přepólování na svoji správnou lateralitu neodhodlají. I to je v pořádku. Každý máme svoji vlastní životní cestu.

Mnoho přepólovaných leváků uvádí, že změna laterality pro ně byla velkým životním zlomem a zásadní změnou (někteří to přirovnávají k záchraně života). Nalezli sami sebe, svůj vnitřní klid a začali mít radost ze života. Přepólování na správnou lateralitu má vliv na kvalita života – partnerství, zdraví, vztahy, práci, vnitřní klid a pocit, že jsem správně.

Díky mozku v rovnováze se snáze zvládají veškeré zkoušky, které si pro ně život připravil.

Zkušenosti účastníků se seminářem a přepólováním je možné najít v REFERENCÍCH.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.