Semináře s Karlem Grunickem

K.I. – Inteligence těla

SEMINÁŘE K.I. NEJSOU O LEVÁCTVÍ A PRAVÁCTVÍ (LATERALITĚ).

9.-13.11.2022 středa – neděle, Kubasova chalupa

PŘIHLÁŠKY JSOU OTEVŘENY VIZ. NÍŽE – aktuálně jsou 4 volná místa na semináři

CO JE K.I.?

K.I. je zkratka německého slova „Körperintelligenz“, které lze doslovně přeložit jako „inteligence těla“, nebo obsahově jako „kvantová inteligence“.
Popsat stav K.I. přesně slovy, není snadné. Je potřeba jej zažít a cítit prostřednictvím zkušeností. Když zažíváme stav K.I., jasně jej vnímáme a víme, že to je ono. Když stav K.I. okusíme, zůstane s námi jako nový způsob bytí a žití. Vždy, když se do stavu K.I. znovu dostaneme, bezpečně jej poznáme. Ve stavu K.I. všechno plyne, mysl je v klidu, jsme plně usídleni v našem těle, přítomní tady a teď, optimálně uvolnění.

(bližší představu o tom, že bez vlastní zkušenosti to nefunguje, můžete získat, když si předchozí odstavec přečtete znovu a text „stav K.I.“ zaměníte za „orgasmus“)

Pokud se vzdáme negativních postojů, úsudků a upustíme od zbytečných hodnocení (co je dobré a co špatné), dostáváme se do stavu neutrality = vnitřní rovnováha těla, mysli a duše. V této harmonii se sebou samým a proudem života můžeme zažít přijímání všeho, co je. Z této zkušenosti lze životní situace zvládnout způsobem, který není zvenčí pochopitelný.

JAKÝ JE STAV K.I.?

Vystředění v sobě samém
Plynutí bez odporu a snažení
Bytí v přítomném okamžiku, vědomě a uvolněně
Odpočinek a klid v sobě samém bez ohledu na okolnosti
Soulad těla, mysli a duše
Absolutní neutralita

Abychom stav K.I. zažili, nemusíme v nic věřit. Stav K.I. není žádná technika, žádná síla, žádná psychologie, žádné hraní her – je to stav našeho těla = pouze my a naše skutečná podstata. Nepotřebujeme k tomu žádné úsilí, žádný zdlouhavý cvičební program, žádnou další energii, žádné světlo, žádné snažení a žádnou vnější pomoc. Všechno, co potřebujeme, už v nás je. S K.I. se všichni rodíme, je to naše přirozenost. Prožitky s K.I. jsou spíše rozpomenutí se na vše, co jsme jako malé děti dělali a přirozeně používali. Vzpomeneme si na sebe sama, svůj potenciál a oprášíme zapomenuté nepoužívané schopnosti prostřednictvím zkušeností z jednoduchých cvičení.

Vlastní zkušenost s K.I. může být pro mnoho lidí nová a překvapivá. Účastníci však občas zjišťují, že jej již někdy zažili, ale neumí jej používat vědomě. Nebo mají podobnou zkušenost s malými dětmi, které ještě tento stav nezapomněly, a intuitivně jej používají.
K.I. může praktikovat kdokoli bez ohledu na věk, fyzickou sílu nebo kondici. Nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti. Praktikují jej i začátečníci bez námahy a zvládají cviky, které se zdají být fyzicky nemožné.

Seminář je vhodný pro každého, nejen pro potenciální skryté leváky a bývalé skryté leváky, kteří jsou zvyklí se v životě příliš snažit, vše si oddřít a dělat věci na sílu. Na semináři se netestuje levo a pravorukost, ale je velmi vhodným doplňkem semináře o levo a pravorukosti.

Cílem semináře je zažít vlastní zkušenost se stavem K.I., být znovu přirozenější, ve své síle a ve svém středu.

Seminář je veden v němčině. Tlumočení mezi němčinou a češtinou zajišťuje Zuzka Pavlová.

Rozhovor s Karlem Grunickem o K.I. – inteligenci těla s českými titulky (lze je zapnout vpravo dole).

KDO JE KARL GRUNICK?

Karl Grunick se narodil v roce 1963 v Německu, vystudoval angličtinu a hudební pedagogiku a dlouho pracoval jako pedagog. Díky „nevyléčitelné“ nemoci opustil pozici pedagoga a absolvoval výcviky zvukové a hudební terapie, dechové a tělesné terapie, Zenu a meditace. Sám sebe uzdravil, a stal se mistrem bojových umění (Aikido, Chi Gong). Skladá hudbu a je hudebníkem. Vyučuje a předává dál japonské umění léčení zvukem Kotodama.
Je zakladatelem nového přístupu k práci s energií ve stavu K.I. a učí teorii a praxi po celém světě. Na seminářích „Mozek v rovnováze“ vyučuje energetické testování laterality. Jeho učení a semináře jsou zaměřeny na vlastní prožitek, zkušenost a následné snadné použití v každodenním životě.

Karla zveme do ČR na semináře, abychom si my sami zažili zkušenosti se stavem K.I., ochutnali celé jeho portfolio a dali možnost dalším lidem si to zažít.

INFORMACE O SEMINÁŘI

Místo semináře: Kubasova chalupa

Termín: středa 9.11 – neděle 13.11.2022

Program: probíhá denně 9:30-18:30 hod s přestávkou na oběd a příležitostnými krátkými pauzami, první den začíná program ve 14:30 a poslední den končí ve 14:30.

Obsah/téma semináře: Semináře K.I. s Karlem Grunickem vždy obsahují základní informace o tom, jak inteligence těla funguje. Lze se tedy kdykoliv účastnit kteréhokoliv semináře bez předchozích zkušeností. Karl pořádá na vyžádání i jednotématické semináře (K.I. a hudba, zvuk, rytmus, aura / energetické pole, léčení hlasem, cesta bojovníka apod.). Některé semináře vede Karl se svojí ženou Renatou Mierzejewskou, která do seminářů vnáší ženský pohled a vnímání.
Karl nejraději pracuje na seminářích intuitivně a program volí podle aktuálního stavu účastníků/skupiny. Tento přístup je nám blízký, a proto jsme s tímto přístupem souhlasili a žádná konkrétní témata k těmto seminářům vypisovat nebudeme. Každý seminář tedy bude jedinečný a každý účastník si tak přijde pro to, co právě potřebuje.
Délka seminářů je různá Čtvrtek-Neděle (3 dny), Středa-Neděle (4 dny), 7-8 dní.

Ubytování: tří až sedmilůžkové pokoje (v ceně semináře). V elektronické přihlášce můžete uvést požadavek na ubytování v mužském/ženském/libovolném pokoji nebo s konkrétní osobou. Pokud to bude možné, pokusíme se vyhovět Vašim požadavkům.

Strava: je 3x denně připravovaná z čistě rostlinných surovin (veganská, bez cukru, bez bílé mouky). O bezlepkovou verzi je možné požádat v elektronické přihlášce. Začínáme první den večeří a končíme poslední den obědem (strava je součástí ceny semináře).

Cena: 16.600,-Kč (záloha 5.600,-)

Přihlášení na seminář: Vyplněním elektronické přihlášky si rezervujete místo na semináři. Po rezervaci obdržíte podklady pro platbu zálohy. Rezervace je platná 7 dní. Na seminář jste přihlášeni až po uhrazení zálohy. Rezervace se zruší v případě neuhrazení zálohy do 7-mi dní po odeslání podkladů pro platbu. Záloha je vratná pouze v případě, že bude místo obsazeno náhradníkem.

Semináře se mohou účastnit i děti od 6-ti let věku v doprovodu alespoň jednoho rodiče. Před přihlášením dětí do 16-ti let nás, prosíme, předem kontaktujte pro podrobnější informace. Horní věková hranice pro účastníky je 80 let.

Přihlášení účastníci obdrží v dostatečném předstihu před seminářem podrobnější informace.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

(pokud odkaz „Elektronická přihláška“ nefunguje, nejsou ještě spuštěny přihlášky, nebo je již obsazeno)

Případné dotazy zasílejte na rys@spravnalateralita.cz.

Pokud nejsou přihlášky spuštěny a chcete být zařazeni do skupiny zájemců o semináře s Karlem Grunickem, můžete se přihlásit k odběru novinek zde tak, že za jméno a příjmení uvedete zkratku „K.I.“. Jakmile budou přihlášky spuštěny, budete přednostně upozorněni emailem.


ZKUŠENOSTI A ZÁŽITKY ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘŮ K.I.

„Karla jsem poznala na semináři laterality a okusila jsem několik jeho dalších seminářů zaměřených na K.I.. Karlovo učení principu K.I. není pro mě o něčem dalším, novém, co bych měla dělat navíc. Naopak jsem se díky prožitkům se principem K.I. naučila přestat dělat mnoho zbytečností. Během svého předchozího života jsem si navršila mnoho modelů chování, které překrývaly moji vlastní podstatu, až jsem k ní ztratila přístup. Na seminářích K.I. jsem se odnaučuji tolik snažit, dělat nedělání, fungovat bez úsilí, bez odporu, bez lpění, být přítomná a využívat to, co mám od narození k dispozici a funguje samo. V desítkách cvičení jsem si zažila, jak stav K.I. funguje (k mému vlastnímu překvapení vlastně hned), a díky mnoha fyzickým zkušenostem a prožitkům je moje mysl ochotná opouštět nefunkční modely chování a přijmout fakt, že to opravdu může být až tak jednoduché. Promítnutí do každodenního života se pak děje samo díky zkušenostem uloženým přímo v buňkách těla. Pro mě to nemá konce, s každou další zkušeností s K.I. zjišťuji, že to může být ještě lehčí. Pomohlo mi to žít více sebe sama a svůj skutečný život. Slovy nelze nikoho přesvědčit ani přenést zkušenost. Nevěřte mi, vyzkoušejte si to.“

Lucie V.

Jsem moc ráda, že jsem seminář K.I. absolvovala. Karl jednoduše vysvětluje i ukazuje, jak využívat energii větší než máme sami k dispozici ve svém fyzickém těle. Propojit ducha, duši a tělo. Učit se přijímat situaci a zachovat neutralitu. Hodně znalostí už sama mám, ale takovou přímou zkušenost a umění používat moudrost těla a vidět na vlastní oči, jak se energie projeví ve fyzickém světě, to je obrovská inspirace pro každodenní život. Děkuji! Za moc příjemnou organizaci a citlivé tlumočení, kterého jsem se trochu obávala, a bylo naprosto přirozené aniž by rušilo. Velké díky Veronice a Rysovi!

Monika

„Seminář Inteligence těla s Karlem Grunickem mi pomohl otevřít důvěru v hlubokou a pradávnou moudrost těla, která se stala úžasným spojencem na mé cestě poznání a života. Naučila jsem se vnímat a pěstovat vnitřní stabilitu i v turbulencích – a že jich bylo :). Karle, díky!“

Olga

„Na kurzech K.I. jsem se skrze tělesné prožitky ukotvil ve svém středu, stabilitě, bytí. Cítěním v přítomném okamžiku manifestovat vlastní realitu nezávislou na energiích okolí, být vědomým tvůrcem.“

Drak – Petr Junek