Cviky na zjištění laterality

Aktuálně dostupné „testy laterality, testy na leváctví“ nejsou z našich zkušeností komplexní a jejich interpretace nemusí vůbec odpovídat skutečnosti. To potvrzuje i dizertační práce Dr.Phil.Lothar Rupff na téma „Handedness: Shortcomings of Previous Research, an Alternative Model and a New Experimental Approach“. (Universitat Wien, April 2008).

Přibližně 30 „testovacích“ cvičení, kterými účastníky provázíme na seminářích, je založeno na rozdílu energetického nastavení mozkových hemisfér a polovin těla. U většiny z nich není důležitý výsledek (ten nastane vždy), ale rozdíl, který byl zaznamenán v průběhu cvičení provedeném jednou a druhou rukou/nohou/stranou těla. Rozdíl pociťuje jak cvičící, tak jeho partner/partneři. Jedná se o fyzické cviky, při nichž dochází k přímému kontaktu s tělem cvičícího. Souhrný seznam ani popis cvičení není uveden v žádné knize, článku ani videu.

Cvičení probíhá samostatně, ve dvojicích nebo v menších skupinkách podle typu cviku. Pro některé cviky je potřebná účast žen i mužů. Velmi důležitou roli hraje/hrají spolupracovník/ci cvičícího. Spolupracovník zvenčí nezávisle a objektivně vnímá nejen výsledek, ale zejména průběh a rozdíly v provedení cviku. Pro správné provedení cvičení je nezbytné přirozené uvolnění těla a přesné provedení cviku. Reakce těla nemusí být vždy viditelná okem, ale je vnímatelná/pozorovatelná energeticky nebo dotykem. Bezprostřední fyzická přítomnost cvičícího, spolupracovníka a lektora, který případně opraví nesprávné provedení cviku, je nutná pro věrohodné vyhodnocení cviku.

Vlastní zkušenost, jakým způsobem reaguje jedna či druhá strana těla na jednotlivé cviky je to nejpodstatnější, co si cvičící odnáší. Principem cviků na zjištění laterality není „CO DĚLÁME“, ale „JAK TO DĚLÁME / JAK SE TO DĚJE“.

Cvičení vyžadují dostatečný časový prostor na jejich správné provedení a vstřebání vlastních prožitků. Zároveň je potřeba zpracovat velké množství informací a zodpovědět všechny dotazy. Z toho důvodu nenabízíme individuální konzultace.

Cvičení na zjištění laterality probíhají na 4denních seminářích Leváctví a praváctví, mozek v rovnováze, mužsko/ženská polarita. Každý účastník zde má dostatek času na to, aby se uvolnil, nechal v desítkách cvičení projevit skutečné energetické přirozené nastavení laterality těla a vstřebal související informace. Nezáleží na jednotlivých cvičeních. Až součet výsledků všech cvičení dokáže objektivně říci, která strana těla je dominantní a která kreativní.

Ochutnejte, co znamená lateralita. Abyste si dokázali představit, co správná lateralita obnáší, pořádáme na vyžádání dvou až tříhodinové přednášky s obecným uvedením do tématu. Jejich součástí je i ukázka několika cviků.

Zjišťování laterality u dětí

Rádi byste zjistili správnou lateralitu u svého dítěte? Nejlepší variantou je účast dítěte na semináři spolu s rodičem. Podmínkou je, že dítěti je minimálně 6 let. Pro mladší děti není program uzpůsoben. Dítě si během semináře vše samo na sobě vyzkouší a rodič uvidí, jak to dítě má a je schopen ho v následných krocích podporovat.

Je možné vícedenní seminář absolvovat pouze jako rodič. Nejsme vám ale pak schopni zaručit, že budete schopni doma věrohodně otestovat lateralitu u svých dětí (nedoporučujeme testovat cizí děti). Správné provedené cviků vyžaduje zkušenosti a být při cvičeních neutrální. To může být u rodičů někdy potíž, protože jsou na celé situaci emočně zainteresováni. I tak je seminář pro rodiče velmi přínosný a často přijdou podruhé už s dítetem.

Jak pro dospělé, tak pro děti platí, že přepólovat se do své přirozené laterality je věc osobního rozhodnutí a není možné nikoho (ani malé dítě) do přepólování nutit.

Pedagogům, speciálním pedagogům, lektorům, lékařům, trenérům, terapeutům a dalším profesím, kterých se lateralita týká a rádi by se s tímto způsobem zjišťováním laterality seznámili, doporučujeme seminář absolvovat taktéž, aby si sami na svém těle vyzkoušeli, jak cvičení (testy pro leváky a praváky) probíhají a fungují. Pro správné provádění cviků na cizích osobách (dětech i dospělých) můžeme poté doporučit další postup.

Běžným a přirozeným jevem v rodinách je, že děti kopírují modely chování svých rodičů. Rodiče pak často mají pocit, že „problém“ je s dítětem. Ve skutečnosti jim však dítě pouze zrcadlí jejich vlastní chování. Někdy si rodič takové chování sám „zakáže“, ale dítě vnímá energetickou nerovnováhu a projevuje nevědomé chování, které vlastně není jeho, ale jeho rodiče. Poté, co rodič přijme a vyřeší příčinu svého chování (aniž by dítě o tom muselo vědět) energetická nerovnováha zmizí a dítě přestane toto chování projevovat. I to je jeden z důvodů, proč prioritně doporučujeme zjistit lateralitu u rodičů a pak následně (pokud je to ještě potřeba) u dětí.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.