Opakované počítání

Jedním z příznaků nesprávné laterality může být potřeba opakovaně počítat něco, co už jsme spočítali. Jedná se způsob, jakým si skrytí leváci kompenzují po...

O mozku trochu jinak

Rozhovor o mozku z jiného úhlu pohledu. Milan Calábek popisuje vliv individuálního nastavení mozku na kvalitu života, zdraví, meditaci, imaginaci, jídlo, přístu...

Respekt a tolerance

Tento článek zdánlivě nesouvisí s tématem laterality, ale opak je pravdou. Každý den používáme svoje těla (systémy), a pokud je používáme nesprávně, nefunguje v...

Inkarnační zájezdy

Víme, že nemáme zasahovat do cizích životů, hodnotit je a už vůbec ne nikoho zachraňovat, když se z jeho nebo z našeho pohledu má dotyčný špatně. Je to zas...

Slavní leváci

Vědci: Isaac Newton, I. P. Pavlov, Friedrich Nietzsche, Albert Schweitzer, Marie Curie, Niels Bohr, Stephen Hawking, Nikola Tesla, Alan Turing, Bill Gates, Henr...