Testování laterality

Jsem levák/levačka nebo pravák/pravačka?

Člověk sám sebe těžko objektivně a nezávisle otestuje během několika minut, když navíc ví, jaký má být výsledek testu. Lidská mysl dokáže výsledek jednoduchých testů (nalezitelných na internetu) podvědomě ovlivnit tak, aby nenastala změna. Vlastní mysl těžko ošálíme, spíše převeze ona nás.

Dobře provedené testování a zjištění skutečné laterality (levorukosti, pravorukosti) na energetické úrovni je nutné provádět osobně na fyzické úrovni v delším časovém intervalu (opravdu není možné zasílat seznam testů emailem, ani poštou, ani udělat testy přes Skype nebo po telefonu).
Individuální testování není v nabídce. Je vyzkoušeno, že se lidé nedokáží ani během 2-3 hodin uvolnit tak, aby bylo možné testování kvalitně a věrohodně provést. Pak se jedná o zbytečné plýtvání času všech zúčastněných.

Úplné otestování laterality je možné na vícedenních seminářích Vědomá levo a pravorukost. Sejdou se lidé se stejným záměrem a mají zde dostatek času na to, aby se uvolnili, důkladně otestovali (desítky testů) a vstřebali všechny související informace. Testování probíhá samostatně, ve dvojicích nebo v menších skupinkách podle typu testu. Pro některé testy je potřebná účast žen i mužů.

Velmi důležitá je role pozorovatele, který zvenku nezávisle a objektivně vidí výsledek testu (pozorovateli je jedno, jestli je testovaný levák nebo pravák, tak nemá tendence výsledek zkreslovat). Sami testovaní nemusí ze začátku vnímat jasně rozdíl ve cvičeních.

TESTOVÁNÍ LATERALITY U DĚTÍ

Dostáváme mnoho dotazů na možnosti testování dětí. Na vícedenní semináře je možno se přihlásit, pokud je účastníkům minimálně 18 let. Mladší osoby mohou být na semináři pouze po dohodě s lektory v doprovodu zodpovědného dospělého a to v minimálním věku 14 let. Program je náročný a není uzpůsoben pro mladší děti.

Dospělí (rodič), který absolvuje seminář, je schopen následně otestovat svoje dítě (nedoporučujeme testovat cizí děti). Zároveň je schopen dítěti vysvětlit základní informace a podpořit jej v případných dalších krocích (s ohledem na věk). I pro děti platí to stejné co pro dospělé, že rozhodnutí přepólovat se je jen a jen na nich a není možné nikoho (ani malé dítě) do přepólování nutit.

číst dál …..