Proces přepólování a vliv na život

Představme si opět skrytého leváka jako řidiče auta jezdícího na zpátečku. Na začátku přepólování dojde k zastavení auta a změně směru jízdy popředu. Už jen rozhodnutí zastavit, je velký životní krok. Levák se rozjede dopředu nejprve na první rychlostní stupeň. Ne, že by to byla nějaká razantní změna rychlosti proti stavu předtím. Cítí se divně, není zvyklý koukat se dopředu, učí se vlastně úplně znovu řídit auto. Za chvíli to ale jde lépe, tělo tak nebolí a celkově je řízení auta jednodušší, přirozenější, lehčí, bez námahy. Po nějaké době, zkusí levák zařadit dvojku. Takhle rychle ještě nikdy nejel! Postupně si zvyká na stále vyšší rychlost – třetí, čtvrtou, pátou i šestou rychlost. Pak je to teprve ta skutečné snadná jízda životem!

Celkově dojde při přepólování k energetické harmonizaci nerovnováhy těla na všech úrovních – mentální, emoční i fyzické. Mnohé činnosti v životě se stanou lehčí, uvolněnější, plynulejší, bez námahy.

 • levák najde a začne projevovat plně svoji sílu,
 • získá pocit, že se konečně dostal ke své podstatě,
 • zmizí vnitřní tlak, neklid a chaos,
 • najde vnitřní klid, je ve svém středu,
 • je méně unavený, lépe spí,
 • je více přítomný, více se cítí,
 • mysl ho přestane ovládat,
 • postupně zmizí výbuchy vzteku,
 • muž se dostane ke své mužské síle,
 • žena se uvolní do ženskosti,
 • zlepší se rétorické schopnosti a projevy na veřejnosti,
 • je pohotový a spontánní,
 • vytratí se nebo zmírní zdravotní potíže,
 • zlepší se koordinace a pohyblivost těla,
 • zlepší se fyzická výdrž,
 • extrémní projevy se zmenší nebo zmizí,
 • snadněji se učí,
 • začne vnímat i dělat věci intuitivně bez nadměrného přemýšlení,
 • začne se celkově cítit dobře,
 • najde radost ve svém životě.

Rozhodnutí přepólovat se a žít ve své správné lateralitě je velký životní krok a je jen na každém osobně. Nelze nikoho do přepólování nutit (ani malé dítě).

Správně používaná lateralita u leváka
meč a pero v mužské ruce, růže v ženské ruce

JAK PROBÍHÁ PROCES PŘEPÓLOVÁNÍ?

Základem pro přepólování je dobře provedené testování a zjištění skutečné laterality na energetické úrovni. Testy, které jsou k dispozici na internetu jsou povrchní a neúplné. Skrytý levák sám sebe těžko objektivně a nezávisle otestuje během pár minut, když navíc ví, jaký má být výsledek testu. Pro mysl je jednodušší zůstat u toho, jak to je (to zná a je na to zvyklá) než připustit změnu, i když by mohla být k lepšímu. Lidská mysl dokáže výsledek jednoduchých testů podvědomě ovlivnit tak, aby nenastala změna. Mozek skrytého leváka je navíc přetížený a my po něm chceme, aby po dlouhých letech pilování činností k dokonalosti, začal dělat vše jinak. A ještě hodláme mysl zbavit moci nad námi.

Testování se provádí na energetické úrovni, v klidu a v delším časovém intervalu pod vedením zkušeného lektora. Mysl dokáže výsledky testu interpretovat opačně, než vidí všichni okolní nezávislí pozorovatelé. Musíme jí dát čas, aby informaci o změně slyšela, viděla, přijala a po malých dávkách zpracovala.

Zažité modely chování člověk mění a přímá v následujícím pořadí.

 1. na mentální úrovni (mysl připustí = pochopí změnu),
 2. na emoční úrovni (člověk přijme vnitřně změnu na emoční úrovni, zpracují se citová traumata spojená se starým modelem),
 3. na fyzické úrovni (z buněk v těle se vyplaví stará neplatná informace na energetické urovni a změna je plně implementována).

Nejdůležitějším a prvním krokem v přepólování je tedy zpracování správné laterality na mentální úrovni – v mysli. Jedná se o nejtěžší krok. U dospělých skrytých leváků je celkový proces přepólování závislý na jejich momentální připravenosti ke změně laterality a jejich vůli. V tomto období mohou nastat resistence ze strany mysli. Mysl nechce změnu a vymýšlí různé důvody, proč to nechat tak, jak to je. Leváci se mohou cítit v novém stavu nešikovní a mysl tak může získat převahu a celou změnu zvrátit. Proto je potřeba začít velmi jemně, aby se levákům nepřevrátil ze dne na den celý život (zejména muži). Obrazně řečeno začne levák zkoušet pomalu jezdit popředu na „jedničku“ ne hned na „čtyřku“. Mysl tímto způsobem pomalu a postupně připustí změnu na základě postupných pozitivních vlivů na organizmus. Při radikální změně se mysl více brání, zapojí se obranné mechanismy a může se celý proces zastavit.

Během období přepólování mohou leváci zjišťovat, že mnoho činností provádí jako leváci už dlouho a ani o tom neví. Časem začnou dělat i další věci automaticky tou správnou rukou. Leváci mohou zjišťovat, kolik zdánlivě běžných záležitostí je přizpůsobeno jen pro praváky (třeba klávesnice). Může to pro ně být pohonem k tomu, aby se skutečně plně přepólovali a získali tak více síly ke změně postoje k leváctví na této planetě.

V období přepólování dochází v organizmu k významné energetické změně na všech úrovních. Bortí se staré zažité modely a může docházet k dočasnému zhoršení zdravotního stavu. Může se objevit i celková zvýšená únava. Dochází k vyplavování starých psychických i citových traumat. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o dočasné zhoršení a vyplavením traumat bez jejich potlačování dojde k úplnému uzdravení. V tomto období je doporučeno, pokud možno co nejméně do procesů zasahovat, zachovat klid a spíše nechat procesy proběhnout, případně je podpořit vhodnou terapií nebo přírodní léčbou (individuálně dle zkušeností a uvážení každého jednotlivce). Celková doba úplného přepólování se může pohybovat v řádu měsíců až roků, záleží na individuálních podmínkách každého jednotlivce. Čím je člověk starší, tím pro něj může být přepólování náročnější. U starších lidí může jít o tak významný zásah do vlastní identity, že se ke změně laterality neodhodlají. I to je v pořádku. Každý máme svoji vlastní životní cestu.

Mnoho přepólovaných leváků uvádí, že změna laterality pro ně byla velkým životním zlomem a nejzásadnější změnou (někteří to přirovnávají k záchraně života). Nalezli sami sebe, svoje talenty a dary a začali se věnovat své skutečné životní práci. Přirovnávají to k pocitu, že vyhráli v loterii. Život ve správné lateralitě je mnohem jednodušší a významně se zlepší jeho kvalita na všech úrovních – rodina, partnerství, zdraví, životní práce a celková spokojenost.

číst dále …..