Doporučuji

http://www.oreska.cz stránky o „mojí“ permakultuře a vše s tím souvisejícím

https://körperintelligenz.de/ stránky Karla Grünicka, které je autorem metody testování laterality. Karl učí K.I. – inteligenci těla.

http://www.ekozahrady.com/ U Jardy Svobody jsem absolvovala několik permakulturních kurzů, semináře vědomé tvorby a výcvik Light body. Díky tomu se mi zásadně změnil život k nejlepšímu.

https://www.studiolife.cz/ Lenka Chourová byla u mého probuzení. Byla mi průvodkyní na konstalacích, cvičeních kum nye, tantře, výcviku Síla ženy a zasvěcením do Reiki.